مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۴ آبان ۲۸, پنجشنبه

باز خوانی قتلهای زنجیره ای

باز خوانی قتلهای زنجیره ای
قتل‌های زنجيره‌ای به قتل‌ برخی از شخصيت‌های سياسی و اجتماعی منتقد حاکميت در دههٔ هفتاد خورشيدی در درون و برون از ايران گفته مي‌شود که بگفته برخی منابع با صدور فتوی روحانيون بلندپايه از جمله دری نجف آبادی وزير وقت اطلاعات محسنی اژه ای وزير کنونی اطلاعات ،توسط پرسنل وزارت اطلاعات و به دستور سعيد امامي، معاون سياسی اين وزارتخانه در زمان تصدی علی فلاحيان (وزير اطلاعات دوران رياست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی) و دری نجف آبادی (اولين وزير اطلاعات در دولت محمد خاتمی) ، مصطفی موسوی (کاظمی) معاون وقت وزارت اطلاعات. و مهرداد عاليخانی صورت گرفت. گرچه روی هم، قتلها در طول چندين بازخوانی قتل های زنجيره ای

هیچ نظری موجود نیست: