مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۵ آبان ۸, شنبه

گرامیداشت کورش

۲ نظر:

ناشناس گفت...

هردم از این باغ بری می رسد، باعث افکنده سری می رسد

آقای عزیز شما یعنی متوجه نیستید که این ترانه مال زمان آن جشنهای بی ربط دوهزارمین پانصدمین سالگرد شاهنشاهی است؟ حد اقل باید این مصرعی که در یکی از ابیات آن است« به جهان بخشیده جان مهر پاک آریا» گوشی را به دستنان داده باشد؟ اگر مرضیه زنده بود این کار شما حتما باعث شرمساری او می شد. اینقدر مشغول آش شله قلمکار پختن نباشید و به ماشالله و بارک الله آدمهای سطحی و سطنت طلبان که کمترین شانسی برای بازگشت به قدرت و حتی شرکت در تحولات آینده ایران ندارند، دلخوش نکنید! با روش و رفتار نه تنها نمی توانید «همه طرفها» را داشته باشید، زیر آب آن هویتی را که از جوانی تا همین اواخر برای خود ساخته بودید تخریب می کنید. از ما گفتن از شما نشنید و خر شیطان با سیخونک که دیگران در دواندنش می زنند، دواندن. 20 اکتبر 2016

آذر گفت...

اولاً جشنهای ۲۵۰۰ ساله شکوه و عظمت ایران کهن را برخ جهانیان میکشید و مثبت بود ،دوماً سلطنت طلبها صددرصد در تحریک امروز مردم از به اصطلاح گروه های متحجر مبارز مجاهدین و فدائی ها نقش فعالتر و مثبتی دارند و چه ما بخواهیم یا نه با همه نارسائیها و اشکالات جدی سلطنت طلبان و رضا پهلوی در معادلات آینده ایران نقش خواهد داشت و تا آنجا که من میدانم برخلاف مجاهدین که حرمت هیچکس حتی مجاهدین زنده و شهید را نگه نداشتند و نمیدارند،او حرمت دیگران را تا حدی حفظ میکند.
از خواب خرگوشی بیدار شوید شما قرنها از ملت ایران عقب تر هستید و از جنس رژیم هستید هیچ پایگاهی هم در ایران ندارید پس بخود بیائید و بدانید که شما هم بخاطر عملکردهای خودتان و البته سم پاشیهای رژیم در آینده ایران شانسی ندارید.اگر شانس آوردید و حاکم شدید من مثل حالا باز هم به ایران ارتجاعی نخواهم رفت.