مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۴ مهر ۲۳, پنجشنبه

همبستگی و فرقه گرائی – بخش دوم بهروز سورن

برخی معتقدند که یکی از راههای خروج از بن بست سیاسی چپ سازمانی خارج از کشور انحلال تشکیلاتی آنهاست و بدینوسیله میتوان باب و طرحی نو انداخت. میتوان نیروهای بسیار گسترده چپ غیر تشکیلاتی را به صحنه کار مشترک و موثر و در ظرفی نوین فرا خواند. میتوان مکانیزم ها, اشکال و اهرم های متنوعی را برای همبستگی سراسری در خدمت گرفت. میتوان از نو آزمود و تجربه اندوخت. میتوان تلاش کرد تا از کسالت سیاسی به اعتلای سیاسی رهنمون شد. میتوان نسل های جوانتر را به اردوی مارکسیسم علمی فراخواند و میتوان بدانها اعتماد کرده و سکان هدایت را بدانها سپرد. میتوان صندلی رهبری را ترک کرد و روی نیمکت های کهن جائی خالی برای جوانتر ها در نظر گرفت. ادامه‌ی مطلب... ادامه‌ی مطلب بخش اول...

۲ نظر:

ناشناس گفت...

ضمن تایید کلی مطالبتان ولی نظرتان را به این نکته جلب می کنم که پدیده ای که شما از آن سخن می گویید و توجه و تاکید روی حزب و سازمان و درعین حال بی توجهی به مصالح جنبش و مصالح ملی سکتاریسم یا فرقه گرایی نیست این شکلی از اپورتونیسم است
سکتاریسم در تعریف خودش جدا افتادن یک حزب یا سازمان از توده هاست که در ترجمه ی فارسی به فرقه گرایی تبدیل می شود. یک حزب می تواند دچار سکتاریسم نباشد ولی منافع خودش را و منافع حزبی خودش را به مصالح جنبش ترجیح دهد و یک فرقه می تواند درعین حرکات سکتاریستی چنین نباشد اگرچه معمولا چنین نیست
باتشکر از مقاله ی ارزنده اتان
موفق و پیروز باشید

ناشناس گفت...

اشکالی که شما مطرح میکنید در گروههای مارکسیستی دیگر کشورها هم وجود داشته ودارد. این اشکال مبنایی فلسفی دارد وربطی به این یا آن حزب ندارد.
اگر شما احزاب چپ اروپای فعلی را مد نظر دارید این احزاب بسیار با حزب مارکسیست لنینیستی کلاسیک تفاوت دارند. و طبعا الگوی مناسبی برای بحث شما نیستمد