مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۴ آبان ۳, یکشنبه

يک وادی آن طرف تر از عاشورا.محمد علی اصفهانی


محمد علی اصفهانی     Mohammad Ali Esfahaniنگاهی متفاوت، به واقعه ی عاشورا، و پيش زمينه ها و پی آمد های آن:بخشی از مجموعه يی تحليلی که کار آن عملاً در سال ۱۳۶۵ آغاز شد، و از همان سال تا کنون، به صورت نوشته هايی پراکنده ـ منتشر شده و منتشر نشده ـ باقی ماند.اين نوشته، اگرچه تحليلی است تاريخی، اما بسيار بيش از آن  ادامه 

هیچ نظری موجود نیست: