مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

ه‍.ش. ۱۳۹۴ آبان ۳, یکشنبه

يک وادی آن طرف تر از عاشورا.محمد علی اصفهانی


محمد علی اصفهانی     Mohammad Ali Esfahaniنگاهی متفاوت، به واقعه ی عاشورا، و پيش زمينه ها و پی آمد های آن:بخشی از مجموعه يی تحليلی که کار آن عملاً در سال ۱۳۶۵ آغاز شد، و از همان سال تا کنون، به صورت نوشته هايی پراکنده ـ منتشر شده و منتشر نشده ـ باقی ماند.اين نوشته، اگرچه تحليلی است تاريخی، اما بسيار بيش از آن  ادامه 

هیچ نظری موجود نیست: