مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۴ آبان ۲۰, چهارشنبه

نمی خواهیم بخاطر هیچ و پوچ کشته شویم


۱ نظر:

ناشناس گفت...

ساسان
انشاالله خداوند نجاتشان بدهد از كسى مثل اينكه كارى بر نمياد . حتى از رهبر عقيدتى وبانو . البته يك اميد هست وان هم با كأسه تكدى جناب خزايى كه از قرار معلوم ارثيه باباشون رو كه خرج مجاهدين ميكردند مثل اينكه تمام شده وحالا بايد يك آدم خيرى با كمك مالى جان اسراى رهبر عقيدتى را نجات دهد . مطالب خزايى را مطالعه بفرماييد مرتباً ًدر مورد هزينه هاى سنكينى كه ميشود صحبت ميفرمايند !!!! واقعاً خجالت اوره اين دارو دسته حواسشون هم نيست كه ملكه انها فرموده بودند همه هزينه ها رو به عهده خواهند كرفت . ولى خزايى از مخارج كلان وشايد تمام شدن ارثيه بابا جونش كه ًدر راه نجات مجاهدين خرج كرده داد سخن ميدهد . ننك بر شما كوران وكران ومفت خورها همه ميدانند كه سرتان را كرده ايد زير برف ولى از همه حقايق با خبريد ومنافعتان به شمااجازه نميدهد كه حقيقت را اعتراف كنيد .