مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۴ آبان ۱۳, چهارشنبه

موشک باران مجاهدین خلق و دیپلمات «کافه گرانده» بهروز ریحانی

دیپلمات کارکشته‌ی سابق بخوبی می داند که هر نیرویی که بخواهد پیشبرد استراتژی‌اش را اساساً‌ به عوامل خارجی و خارج از میهن و کشور و مردم خود متصل کند لاجرم به بن‌بست خواهد رسید و چاره‌ای ندارد به جز آن که همچون دایی جان ناپلئون آمریکا و انگلیس و دول خارجی و عوامل بیرون از وطن خود را عامل عدم پیشبرد استراتژی خود بداند. ادامه‌ی مطلب...

هیچ نظری موجود نیست: