مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۴ آبان ۲۷, چهارشنبه

استاد معینی کرمانشاهی به تاریخ و فرهنگ ملت شریف و آب و خاک ایران پیوست. اسماعیل وفا یغمائی

استاد بزرگ معینی کرمانشاهی هنرمند والا و مرد کم نظیر ترانه سرائی کلاسیک ایران تن خسته وا نهاد و جان شورمند به تاریخ و فرهنگ و هستی مشترک و نامیرای ایران سپرد. معینی کرمانشاهی در کرمانشاه فرهنگ پرور و شهر پهلوانان در یکی از دو استان کرد نشین و کرد زبان ایران زاده شد و بعنوان یکی از برجسته ترین
شاعرانی که زبان مشترک ایرانیان را در طول عمری نود ساله با سرودهایش پالایش داد و زیبائی و آهنگ بخشید تمام ایرانیان را بر خوان فرهنگ خودنمک پرود کرمانشاه و کردستانیان دلیر نمود وچون همتایان فرهنگی اش ساعدی، کسروی،صمد، و بسیاری دیگر نشان داد «هویت حقوقی وعام و مشترک» ایران و ایرانی  با تلاش کسانی ساخته شده و میشود که در چهارسوی ایرانزمین با «هویت حقیقی» کرد و لر و ترکمن و بلوچ و عرب و گیلگ و مازندری و...در طول سده ها بر دامن ایران زاده و پرورده شده اند واین دو هویت را در تضاد نه که در وحدت کامل با هم میبینند. همین جاست که باید ریشه های واقعی و ستبر و زنده میهن مشترک را دریافت و حس کرد بدون زنده بودن هویتهای حقیقی نشانی از هویت حقوقی مشترک نمیتوانست وجود داشته باشد .یادش سبز و شاداب و گرامی و جانش با شادیهای هستی همراه  و ترانه هایش که  (بر لب برجسته ترین هنرمندان ایران به پرواز در آمد،)با تمام شورها و شیدائی ها و سرمستی هایش چون حافظ و خیام و... خط فاصل و مرز فرهنگ ایران و ایرانی را با فرهنگ مذهب و آئین متعفن ملایان، ظریفانه و رندانه  بیشتر و بیشتر کرد بر لبان همگان زمزمه بادباد.درود براو.
اسماعیل وفا یغمائی

هیچ نظری موجود نیست: