مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۴ آبان ۱۴, پنجشنبه

دو بیانیه مهم. کمیساریای عالی پناهندگان در مورد کمپ لیبرتی

، موقعیت خطرناک کمپ لیبرتی ایجاب میکند که به شکل اورژانس کمپ لیبرتی تخلیه شده و  ساکنان لیبرتی  همگی به محلی امن منتقل شوند  تا زمانی که به صورت دائمی به کشور ثالث  منتقل شوند. کمیساریا آماده است به تمام دولت ها برای دستیابی به این هدف کمک کند.آخرین حمله نشان می دهد که اختلافات کنونی و خشونت عمومی در تمامیت عراق ساکنان لیبرتی را در معرض خطر جدی امنیتی قرار میدهد و باید یک اکسیون سریع و عملی از طرف کشورها در این رابطه انجام شود. تا مطمئن شویم که اینها در وضعیت امن و مطمئنی قرار گرفته اند.
1-بیانیه مهم کمیساریای عالی پناهندگان در رابطه با ساکنان لیبرتی
2-بیانیه کمیساریای عالی پناهندگان در مورد حمله به کمپ لیبرتی۲ نظر:

ناشناس گفت...

ندیدم سایت مجاهدین خلق ایران این خبر را منتشر کند. راستی چرا؟‌
جواد

ناشناس گفت...

سمندر
تا ازادی نفرات لیبرتی چیزی نمانده است تبریک به همه دست اندرکاران سایت دریچه وپزواک و تمام کسانی که در مسیر ازادی انسانهای اواره در عراق قدم برداشتند تبریک به شما و لعنت ابدی بر ولی فقیه ارتجاع غالب و ولی وقیه عقیدتی مغلوب که با خروج نفرات از لیبرتی تمام ماست هایش را باید کیسه کند امثال ویز ویز خان هم در اسکاندیناوی هم باید سماغ بمکند و بسیاری شارلاطان های سیاسی که از این طریق نون میخوردن هم باید ماست هایشان را کیسه کنند باید بی شرفانی که شعار چو اشرف نباشد تن من مباد میدادند باید این بار نعره بزنند که غلط کردیم غلط کردیم انچه ما نداشتیم شرف بود و بس که باعث شدیم صدها نفر قربانی شعارهای ابدوغ خیاری رهبر چلمنگ و بریده و خائن شوند
دور باد از مردم ایران سایه شوم این کفتاران خائن
دور باد از مردم ایران سایه شوم وطن فروشان خائن
دور باد از مردم ایران ارتجاع عمامه دار و بی عمامه