مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۴ آبان ۳۰, شنبه

پشت پرده جنایات پاریس. صفار ساعد

نیروهای پیشرفت دهنده جوامع، که به آن چپ، سوسیالیست و کمونیست هم اطلاق میشود، وظیفه دارند واقعیات و اتفاقات تاریخی – اجتماعی – سیاسی را که اکنون قرن هاست در زیر آوار تبلیغات، وارونه جلوه داده شده و ریشه های آن بوسیله همین رسانه های "دموکرات" مدفون شده اند را بیرون آورده، خاک زدایی نموده و به مردم جهان بگویند که بیشتر مطالب شنیده شده، تصویر وارونه ای از حقایقی بوده که تابحال شنیده، دیده و...... ادامه

هیچ نظری موجود نیست: