مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۴ آبان ۱۲, سه‌شنبه

جنایت در لیبرتی؛ واکنش اسفبار برخی نیروهای سیاسی پیرامون حمله به مقر مجاهدین

غیرممکن است چنین گروهی بدون اجازه یا دستور مستقیم دولتی که همه چیز خود را مدیون اوست کاری مانند حمله موشکی به لیبرتی انجام دهد. غیرممکن است چنین گروهی بتواند بدون حمایت و اجازه ولی نعمت خود، از چند کیلومتری  ادامه‌ی مطلب...

هیچ نظری موجود نیست: