مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۴ آبان ۳۰, شنبه

پاریس و مقطعی تاریخی در مبارزه با مبانی مخرب اسلام

باید دید چرا این جوان ها به این ایدئولوژی گرایش می یابند؟ آیا می توان مشابهتی در این گرایش یافت با گرایش جوانان به گروه های گنگستری و قاچاق مواد مخدر و غیره در آمریکا و در دیگر نقاط؟ مشکلات کشورهای سرمایه داری در عدم پاسخ به نیازهای جامعه چیست که تروریست های اسلامی این همه در دنیا راه باز می کنند؟ چه کسانی آمادگی بیشتری دارند در پذیرش خشونت و ترور مردم که با داعش همکاری می کنند؟ادامه

هیچ نظری موجود نیست: