مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۴ آبان ۲۶, سه‌شنبه

الله اکبر. م. ت اخلاقی


آنچه از جمله کوتاه عربی"الله اکبر"تا قبل از خروج دیوی یا افعیی به اسم خمینی از شیشه به فرمان دشمنان کمونیست(شوروی سابق) وایجاد"کمربند سبز اسلامی"در خاطره داشتیم ،صدائی بود که هر روزه چندین بار از گلدسته های آبی فیروزه ای مساجد با صدائی بی آزار که بوی خدا و رحمت می داد شنیده می شد. سیاهترین خاطره از این جمله کوتاه آن بود که در مرگ همسایه یا آشنائی در هنگام تشییع
جنازه به سمت گورستان، صدای "الله اکبر" به همراهی لااله الله را در خاطره داریم. و در برخی از شهرها استفاده اش آن بود که وقتی چیزی ما را به تعجّب ویا حیرت وا میداشت،انگشت به دهان می گفتیم الله اکبر،یعنی مفهوم عظمت را بهمراه داشت .
با ظهورسر"افعی"در ایران یعنی خمینی و از نشستن این ضحّاک پیر بر تخت"خلافت"،برای اوّلین بار صدای "الله اکبر" با صدای گلوله(مرگ) عجین شد و رسم گشت.هر جا که صدای"الله اکبر" شنیده می شد،یا جسدی برخاک افتاده بود،ویا جسدی در آسمان رقص مرگ می کرد ویا پیکری بر تخت بسته، شکنجه می شد،که همچنان این ماشین کشتار در وطن "الله اکبر" یعنی ایران ادامه دارد.
خشونت این دیو(خمینی) وشعارش یعنی"الله اکبر" حتّی به دامن انقلابیون مسلمان ونامسلمان نیز کشیده شد و در دامش افتادند .
"الله اکبر" کشت وکشت،تا مرزها را در نوردید.سر از لبنان در چهره ای مخوف به اسم"حزب الله" خود را نشان داد و به افریقا رفت و سرانجام خاورمیانه را به خاک وخون کشید وهر روز تشنه تر به خون،مارهائی خفته را  به تکان خوردن وبیدار شدن واداشت .
"بوشی" ها از پدر وپسر گرفته تا یاران آنها بر عراق آتش ریختند و کاتالیزوری(سرعت بخش) شدندجهت گرما بخشیدن به توله مارهای خمینی .این"گرمای مکمّل"وزمینی هدیه ای شد الهی که  بوکو حرام، الشباب،جیش العدل،طالبان،القاعده،النصر،جیش المختا...وسرانجام با اختلاف حتّی ۳۶۰ درجه با سر افعی(خمینی) سر از داعش در آورد که شاهد "خلیفکار"هایش در جهان هستیم ،طوری که سر مار(خلیفه اوّل خمینی) دم خویش را گاز می گیرد .
فرانسه و پایتخت آن پاریس که به زیبائی و شادی وبویژه فرهنگ و ادب شهرت دارد،به برکت(نکبت) آن الله اکبر"تکامل یافته" به خاک وخون کشیده می شود ودر فریاد "الله اکبر" قاتلین به عزا و مرگ می نشیند.
نوشته آهنگین کوتاه زیر را به مناسبت این جنایت وتقدیم به داعش وهمه داعشیان که از آزادی فکر و اندیشه وبرخورد افکار وحشت دارند در کاغذ کادوئی"خونچکان" به خون بی گناهان و بی خبر از بند وبست های پشت پرده تقدیم می کنم .
الله اکبر
بوی کینه بوی مرگ و بوی باروت
میدهد،الله اکبر
بوی خون و بوی وحشت بوی ترس را
میدهد الله اکبر
بوی مرگ بی گناهان بوی درد را
میدهد الله اکبر
بوی خون و بوی نفرت بوی طاعون
میدهد الله اکبر
بوی کشتار حقیقت،بوی مردار و خباثت
میدهد الله اکبر
بوی اندوه،بوی جهل و بوی عقده
میدهد الله اکبر
بوی مرگ"جشن وشادی" میدهد
میدهد الله اکبر
بوی مرداب،بوی نکبت بوی غفلت
میدهد الله اکبر
بوی مرگ سبزه و بوی سیاهی
میدهد الله اکبر
بوی اشک نونهالان،بوی مادرهای غم را
میدهد الله اکبر
بوی مرگ نوعروس و بوی گل،"پرپر شدن" را
میدهد الله اکبر
بوی دار و بوی اعدام میدهد
میدهد الله اکبر
بوی فتوای امام و بوی قتل ۶۷ را
میدهد الله اکبر
بوی جنگ و بوی موشک
میدهد الله اکبر
بوی مرگ آغشته با رنگ"شهادت"
میدهد الله اکبر
بوی مرگ شهر ایفل،بوی مرگ سال نو را
میدهد الله اکبر
بوی مرگ تار و تنبور و نوا را
میدهد الله اکبر
بوی شمشیر و سری ازتن جدا را
میدهد الله اکبر
بوی هرچه گندتاریخ و سیاهی
میدهد الله اکبر
از فقیه و تا خلیفه بوی جهل را
میدهد الله اکبر
هرچه فرمان وسکوت وامر رهبر
میدهد الله اکبر
مرگ کل هستی ومرگ شکفتن 
میدهد الله اکبر
با امید به هرچه بیشتر افشاء و خاکستر شدن اندیشه های بسته وناتوان به تحمّل دگر اندیشی،وبا همدردی وآرزوی صبر وشکیبائی برای خانواده های بازمانده از قتل شهر فرهنگ و ادب و زیبائی و عشق یعنی پاریس .
م- ت اخلاقی
دوشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۴
برابر ۱۶ نوامبر ۲۰۱۵

۳ نظر:

esmail گفت...

سخنی دوستانه با نظر دهندگان. اسماعیل وفا یغمائی
دوستان گرامی، مخالفان و دشمنان ارجمند
بخش کامنتها زباله دان نیست. جائی است برای اظهار نظر.جائی است برای نقد و بررسی و اظهار مخالفت یا موافقت. میتوانید با نام خودتان یا نام مستعاری برای خود تند و تیز نقد کنید. مخالفت کنید. موافق باشید و... ولی
از امروز پانزده نوامبر و از زمان انتشار این یاداشت
* به هیچوجه و مطلقا
کامنتهائی که حاوی توهین ، طعنه، دشنام،و.. به افراد حقیقی یا حقوقی یا افشاگری در مورد مسائل شخصی و خانوادگی وخصوصی افراد باشد منتشر نخواهد شد.
به هیچوجه ادعاها و افشاگریهائی که سندمربوط به افشاگری و روشنگری همراه با کامنت نباشد منتشر نخواهد شد. همین جا تاکید میکنم کامنتها و نه مقالات. کسانی که با نام واقعی، ایمیل مشخص و عکس و مشخصات ادعای مشخصی دارند یا بر آنند که بر طرف مقابل خود بتازند در این حیطه قرار نمیگیرند. منظور کامنتهاست . و نمونه روشن این روشنگریهای آقایان و خانمها، مصداقی،روحانی، قصیم،مولائی نژاد،صباحی گوران، حبشی، اقبال، همنشین بهار،جمالی و... دیگرانی است که آنچه را لازم میدانند مینویسند.
به هیچوجه کامنتهائی که بدون نام، چه واقعی و چه مستعار است منتشر نخواهد شد.. ما در پی بازار یابی و طعنه و آزار و اذیت و فحاشی و هتاکی به دیگران نیستیم. کسانی که براینند جایشان در صفحه کامنتها نیست. ده عابر خردمند و اهل درد بر گذرگاه دریچه از ده هزار رهگذر بی درد که تنها در پی تخلیه نفرت خوداند گرامی تر است
وبگاه دریچه ، دریچه کوچکی است که بر روی روشنی ونقد و نظر هرچند تند و تیز ولی با فرهنگ مناسب و زبان و بیانی مستدل باز است . امیدوارم برای باز ماندن این دریچه همراه باشیم. با تشکر. اسماعیل وفا یغمائی

ناشناس گفت...

خیلی قشنگ بود
الحق که بوی گند و تعفن و عدم تساهل و غفلت و تعصب و جهل و ناآگاهی و عدم تساهل می دهد الله اکبر
محسن

حمید ع گفت...

در اواخر رژیم شاه حکومت نظامی اعلام شده بود و شبها منع عبور و مرور بود و مردم باید در خانه ها میماندند. مردم هم برای اعتراض شبها به پشت بام میرفتند و شعار میدادند که این هم باعث همبستگی بیشتر مردم ، اعتراض پیشتر، و دلگرمی مردم ، و همچنین تضعیف روحیه نظامیان که در خیابانها مستقر شده بودن شده و در نتیجه ریزش و جدا شدن اونها از رژیم شاه میشد. یکی از متداول ترین شعار الله اکبر بود. این تاکتیک موفقی بود و مورد استقبال مردم قرار گرفت. ازهاری هم گفته بود اینها نوار هست و مردم نیستند که موجب ان شعار معروف روزهای بعد در خیابان هاشد. ازهاری بیچاره اینم میگی نواره؟ نوار که پا نداره!

ولی بعد از سی خرداد شصت و شروع جنگ مسلحانه و در بحبوحه دستگیری ها و اعدام ها رجوی با اطلاعیه ای خواستار رفتن روی پشت بامها در شب و شعار الله اکبر شد. شعار ی که هیچ تناسبی با شرایط نداشت ! در زمانی که نیروهای رژیم با عربده الله اکبر مشغول دستگیری شکنجه و اعدام مجاهدین و دیگر نیروهای مخالف و کمونیست بودند این تاکتیک حتی برای من بی تجربه خیلی احمقانه به نظر میرسید!. ان روزها نیروهای رژیم با کمک حزباللة هی ها در محله ها و مدارس به دنبال شناسائی و دستگیری هواداران مجاهدین و مخالفین بودن و شعار الله اکبر دادن در بام خانه مثل این بود که فریاد بزنی من اینجام بیایید من را دستگیر کنید! و عده ای هم اینجوری لو رفتند و دستگیر و اعدام شدن. این نشان میده از همان اول رجوی متوهم و ذهنی بود و فکر میکرد به دستور او (همچون در زمان شاه به دستور خمینی) میلیونها نفر شعار میدهند و ایشان شش ماهه پیروز میشه و جای خمینی را میگیره! حماقت رجوی در سالها بعد پیشتر شد و با اشتباهات مثل استفاده از تلفن برای فرماندهی تیم ها از خارج کشور و عملیات های بی بازگشت و فروغ و..... باعث کشته شدن بهترین نیروهای مخالف رژیم خمینی شد. گاهی از خودم سئوال میکنم مگر رهبر یک سازمان بزرگ میتونه اینقدر احمقانه رهبری بکنه که تا حالا هر کار کرده به نفع دشمن تمام شده و باعث استمرار حکومت؟!