مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۴ آذر ۲۳, دوشنبه

به حول و قوه الهی ششمین حکومت اسلامی در گامبیا تشکیل شد

پس از ایران، ، داعش در عراق و سوریه، حکومت پاکستان، حکومت موریتانی،و حکومت اسلامی افغانستان، معرف نظام اسلامی به جهانیان بوده اند وهم اکنون گامبیا به این مجموعه اضافه شد.رئیس جمهوری «گامبیا» حکومت این کشور را «جمهوری اسلامی» اعلام کرد. گامبیا به عنوان مستعمره سابق انگلیس و محصور در داخل خاک سنگال یکی ازفقیرترین کشورهای جهان است و یحیی جامه از کودتای سال 1994 تاکنون بر آن حکومت می کند.گروه های حقوق بشری حکومت وی را عامل ناپدید شدن، اعدام و کشتارهای بدون محاکمه و نیز آزار و اذیت روزنامه نگاران و فعالان می دانند؛ ششمین "حکومت اسلامی" در گامبیا تشکیل شد///...زمان برگزاری انتخابات گامبیا تعیین شد

هیچ نظری موجود نیست: