مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۴ دی ۲۰, یکشنبه

مزاحمت جنسی در شب سال نو؛ آتشی تازه به دامان پناه‌جویان در آلمان؟ حنیف حیدرنژاد

آیا این اتفاق فراتر از اختلافات و حواشی کنونی پیش می‌رود و ابعاد گسترده‌تری به خود خواهد گرفت؟ اکنون که نزدیک به یک میلیون پناه‌جو وارد خاک آلمان شده‌اند، تا چه میزان سیاست‌های محدودکننده شامل آنها خواهد شد؟ آیا این رخداد چهره پناه‌جویان راادامه‌ی مطلب...

هیچ نظری موجود نیست: