مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

ه‍.ش. ۱۳۹۴ دی ۲۰, یکشنبه

مزاحمت جنسی در شب سال نو؛ آتشی تازه به دامان پناه‌جویان در آلمان؟ حنیف حیدرنژاد

آیا این اتفاق فراتر از اختلافات و حواشی کنونی پیش می‌رود و ابعاد گسترده‌تری به خود خواهد گرفت؟ اکنون که نزدیک به یک میلیون پناه‌جو وارد خاک آلمان شده‌اند، تا چه میزان سیاست‌های محدودکننده شامل آنها خواهد شد؟ آیا این رخداد چهره پناه‌جویان راادامه‌ی مطلب...

هیچ نظری موجود نیست: