مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۶ بهمن ۱۹, پنجشنبه

شهیدانیم ما اسماعیل وفا یغمائی. بیاد جانباختگان نوزده بهمن سال 1361

شهیدانیم ما
حاملان آسمانها و آرمانهای امروز
که آسمانها و آرمانهای دیروز
خونمان را بر خاک فرو ریختند
شهیدانیم ما
و نمی خواهیم
که آسمانها و آرمانهای امروز
خون آسمانها و آرمانهای فردا را بر خاک بریزند
شهیدانیم ما.......
بیست آوریل دو هزار نه

هیچ نظری موجود نیست: