مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۵ خرداد ۲۹, شنبه

نوشته‌ی کوتاه آتنا دائمی خطاب به بازجوی پرونده‌اش در اطلاعات سپاه پاسداران

 یادته اعتراف کردی که به خاطر بازجویی های من هر شب با سر درد میری خونه و پاچه زنتو میگیری و تا صبح به این فکر میکنی که با من چه کار کنی؟؟!! من همونم همون آتنا که نوشتی با وقاحت بر مواضعم پافشاری میکنم و درخواست اشد مجازات و تبعیدم به قرچک رو داری ادامه‌ی مطلب...

هیچ نظری موجود نیست: