مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۵ خرداد ۲۰, پنجشنبه

ما به شما مشکوکیم آقا . (نامه ی سی و چهارم محمد نوری زاد به رهبر)

۲ نظر:

جواد گفت...

دست مریزاد

آذر گفت...

آقای فخرآور کتابی نوشته است تحت عنوان « رفیق آیت الله» ،فارغ از صحت یا عدم صحت ادعای آقای فخرآور بنظر من این شیوه جنگ با اختاپوس جمهوری اسلامی که مردم را و بخصوص طرفداران مذهبی آنرا و نه مزدوران ،را به شک میاندازد بسیار مؤثرتر از هر افشاگری و مبارزه مسلحانه است که اگر اپوزیسیون بدرستی از آن استفاده کند میتواند این رژیم را بزیر بکشد و فاتحه آن را بخواند .انشآلله که اینقدر هوشیاری داشته باشیم .
فراموش نکنیم که این رژیم در بزیر کشیدن مخالفانش و از بین بردن آنها از همین شیوه استفاده کرده و میکند .
پس خامنه ای و حکومت جمهوری اسلامی مشکوک است.