مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۵ تیر ۳۰, چهارشنبه

«ایران در آستانه انفجار بمب بیکاران و حاشیه‌نشینان»

او وضعیت امروز جامعه ایران را به بیماری شبیه دانست که بیماری‌های مزمن متعددی دارد و «اگر جراح به این بیمار دست بزند دچار تشنج می شود.» رنانی گفت: «در چنین شرایطی درمان در بن بست قرار می گیرد. ما اکنون در آستانه بن بست اقتصادی هستیم.» این کارشناس اقتصادی «رکود، بحران آب و فساد در کشور» را سه مسئله «بحرانی و خطرناک» ایران برشمرد و گفت: «اگر به سرعت برای حل آن‌ها قیام نکنیم کل ساختار سیاسی را در هم می‌ریزد.» ادامه‌ی مطلب...

چرااقتصا د ایران در سراشیبی ورشکستگی کامل گام برمی دارد؟

۲ نظر:

jahandid گفت...

با درود،
نوشتار بسيار جالبى ست كه يكى از حساس ترين پاشنه اشيل رژيم پوسيده اخوندى را به روشنى نشان ميدهد. بمب هاى ساعتى موجود در ميان مردم خيلى زيادند و با صداى بلند تيك تيك ميكنند. اتش زير خاكسترى كه در ايران ميباشد نيرومندتر از تمام انگيزه هايى ست كه در جنبش ٨٨ موتور محرك مردم بود. در اينجا به قولى "شكم گرسنه دين و ايمان ندارد" وارد كارزار سرنگونى ميشود و اين پديده اى ست كه با گوشت و پوست و استخوان مردم سر و كار دارد و باز بقولى "مرگ يكبار، شيون يكبار" وقتى كه به نقطه جوش رسيد ديگر هيچ دار و درفشى و هيچ لباس شخصى و بسيجى و پاسدار و اخوند خونخوار توان روبرو شدن با انرا ندارد. اين سراشيبى سرنگونى خيلى وقت است كه با سرعت زياد رژيم را به قعر نيستى ان فرو ميبرد، حال اينكه چرا تا بحال اينقدر اين جنازه پوسيده اخوندى توانسته است خود را با تمام اين بدبختى هاى مردم زالووار زنده نگاه دارد، برميگردد به همان سؤال پايه كه "چه بايد كرد؟" و شايد اين را هم بايد اضافه كرد كه گناه اصلى به گردن نيرو هاى ضد رژيم است و رفتار خنثاگرانه انها در مقابل يكديگر بيشترين كمك را به اين جنازه اخوندى كرده است. ارى نبود فقط يك جايگزين سكولار و مردمى بالاترين و شايد هم تنهاترين شانس بقاء براى اين جنازه پوسيده اخوندى ست.

jahandid گفت...

.