ما منتقدیم ما حق داریم منتقد باشیم. ما مخالفیم . ما حق داریم مخالف باشیم.باید سخنان منتقدان و مخالفان و همرزمان را شنید.هیچکس کامل نیست واگر خود را کامل بپنداریم بدون آنکه حتی بخواهیم اندک اندک به سنگلاخ جباریت پای خواهیم گذاشت ولی متاسفانه تاپایان هرگز نه خواهیم فهمید و نه قبول خواهیم کرد که در چه تراژدی و فاجعه ای به بند کشیده شده ایم.دموکراسی حرف نیست یک فرهنگ است باید آنرا شناخت پذیرفت وبه آن عمل کرد. آنان که با کلماتی درشت و پر طنین از دموکراسی سخن میگویند ولی در جزئی ترین کارها دمادم دموکراسی را زیر پا میگذارند دروغ میگویند.مشکل اصلی تاریخ ما امیختگی مذهب و سیاست است. تمام کسانی که صادقانه حتی راه نجات را در حکومتی مذهبی یافتند یا ایدئولوزی برخاسته از مذهب را راهنمای عمل قرار دادند جز به کمک ارتجاع و تیره روزی مردم بر نخاستند. اینان در پایه ها از همان مردابی تغذیه میکردند و می کنند که ملایان حاکم میکنند. باید به مذهب به عنوان مسئله ای شخصی احترام گذاشت ولی باید سوداهای رنگین و مسموم برپائی حکومتی که مذهب ذر آن رسوخ داشته باشد را با تمام مدعیانش به زباله دان ریخت. برای درک این حقیقت باید تاریخ ایران و اسلام و بخصوص تشیع را شناخت.نور!نور باز هم نور بیشتر. پشت درهای کهنه و پوسیده متوقف نشویم. نترسیم! درها را بشکنیم و بگذاریم نورحقیقت و شناخت ما را از این همه کهنگی و ارتجاع بشوید. هرگز فراموش نکنیم که زندگی مادی ما سایه و باز آفریده اعتقادات و باورهای ماست. .

روی تصویر کلیک کنید

ه‍.ش. ۱۳۹۵ مرداد ۴, دوشنبه

ایران در صدر فهرست جهانی اعمال مجازات اعدام

۱ نظر:

ناشناس گفت...

اروند گفت:
تا مادامیکه سازمانهای حقوق بشری و جوامع بین المللی بیشترین فشار ها را ( در مورد نقض حقوق انسانی و منجمله اعدام) به آمریکا که خود را دمکراسی جهان می خوانند وارد نکنند نباید از کشور ها و دولتهای عصر غار نشینی و به غایت ارتجاعی انتظار داشت که از روش صاحب و پدر خوانده خود ( دولتهای غربی و عمدتاً آمریکا ) عدول کنند،
برای رعایت کمترین ذره ای از حقوق انسانی در کشورهای عقب مانده و در حال رشد، بایستی بیشترین فشار ها را به حکومتهای کشور های غربی به خاطر زیر پا نهادن حقوق بشر (هر چند جزئی) وارد نمود، چرا که اینان خود را دنیای متمدن و پیشرفته میخوانند و چه بخواهند و چه نخواهند قواعد منفی و سیاست بازی را همچون مخروطی از رآس: (کشورهای غربی) به ذیل انتقال میدهند،
و هر اندازه دولت ها و حکومتها ارتجاعی تر و عقب مانده تر به همان میزان و گستردگی در بکار گیری این قواعد منفی در سیاست داخلی کشور هایشان بهره میگیرند.
اروند