مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۵ تیر ۲۶, شنبه

ترکیه؛ کودتای نظامی کار خود دولت اردوغان بود؟


ولید فارس مشاور در کنگره آمریکا و کارشناس مسائل خاورمیانه در گفتگو با شبکه خبری فرانس24 گفته: معتقد است که کودتای نظامی کار خود دولت اردوغان بوده است. وی در پاسخ به این پرسش که چه چیزی باعث شده تا این گروه کوچک ارتش به فکر کودتا بیفتد گفت: علل زیادی می تواند وجود داشته باشد اما برخی منابع خبری در ترکیه می گویند که بسیار ممکن است این کودتا کار خود دولت برای شناسایی نیروهای مخالف در بطن ارتش و سرکوب آنها بوده باشد.- ادامه مطلب

هیچ نظری موجود نیست: