22بهمن

22بهمن

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۵ تیر ۳۰, چهارشنبه

نقشی به یاد مستندی درباره زندگی مهندس بازرگان


مستندی درباره زندگی مهندس بازرگان در گفتگو با اعضای خانواده و یاران او از جمله:   دکتریدالله سحابی،   دکترصدرحاج سیدجوادی،  مهندس عزت الله سحابی، دکتر ابراهیم یزدی، مهندس محمد توسلی، دکترغلامعباس توسلی، مهندس هاشم صباغیان،و....

هیچ نظری موجود نیست: