ه‍.ش. ۱۳۹۵ تیر ۱۸, جمعه

مصاحبه با یک ساواکی و جرم های اشرف دهقانی نادر ثانی

 اگر شهادت معتمد در مورد حمید اشرف را به عنوان "سند"ی برای برائت حمید اشرف در مورد ياوه هائی که از جانب پادوهای رژیم جمهوری اسلامی و "سند"های جعلی آن انتشار یافته بپذیریم به دیگر گفته های معتمد نیز مشروعیتی ضمنی داده ایم و قبول کرده ایم که گفته های او "سند" هستند. در حالیکه اینگونه نیست. معتمد خط های قرمزی دارد که از آنها عبور نمی کند. او حافظ رازهای ساواک است، سازمانی که او هنوز به کار در آن افتخار می کند.  ادامه‌ی مطلب...

هیچ نظری موجود نیست: