ما منتقدیم ما حق داریم منتقد باشیم. ما مخالفیم . ما حق داریم مخالف باشیم.باید سخنان منتقدان و مخالفان و همرزمان را شنید.هیچکس کامل نیست واگر خود را کامل بپنداریم بدون آنکه حتی بخواهیم اندک اندک به سنگلاخ جباریت پای خواهیم گذاشت ولی متاسفانه تاپایان هرگز نه خواهیم فهمید و نه قبول خواهیم کرد که در چه تراژدی و فاجعه ای به بند کشیده شده ایم.دموکراسی حرف نیست یک فرهنگ است باید آنرا شناخت پذیرفت وبه آن عمل کرد. آنان که با کلماتی درشت و پر طنین از دموکراسی سخن میگویند ولی در جزئی ترین کارها دمادم دموکراسی را زیر پا میگذارند دروغ میگویند.مشکل اصلی تاریخ ما امیختگی مذهب و سیاست است. تمام کسانی که صادقانه حتی راه نجات را در حکومتی مذهبی یافتند یا ایدئولوزی برخاسته از مذهب را راهنمای عمل قرار دادند جز به کمک ارتجاع و تیره روزی مردم بر نخاستند. اینان در پایه ها از همان مردابی تغذیه میکردند و می کنند که ملایان حاکم میکنند. باید به مذهب به عنوان مسئله ای شخصی احترام گذاشت ولی باید سوداهای رنگین و مسموم برپائی حکومتی که مذهب ذر آن رسوخ داشته باشد را با تمام مدعیانش به زباله دان ریخت. برای درک این حقیقت باید تاریخ ایران و اسلام و بخصوص تشیع را شناخت.نور!نور باز هم نور بیشتر. پشت درهای کهنه و پوسیده متوقف نشویم. نترسیم! درها را بشکنیم و بگذاریم نورحقیقت و شناخت ما را از این همه کهنگی و ارتجاع بشوید. هرگز فراموش نکنیم که زندگی مادی ما سایه و باز آفریده اعتقادات و باورهای ماست. .

روی تصویر کلیک کنید

ه‍.ش. ۱۳۹۵ تیر ۱۲, شنبه

شاد باش موقت محمدرضا روحانی

مرخصى قابل تمديد تركيبى است ازوقاحت اخوندى وباج خواهى عريان. به گروگان گرفتن آزادی معرفى كننده قانونى كار گران ايرانى است. براى اجبار او به سكوت وانفعال اين نوع حقه بازى رسوا نمى تواند جلوى مطالبات تاريخى كارگران،كارمندان،معلمين،بازنشستگان، زنان،دانشجويان،بيكاران وووو سدى بسازد.حق سازمان يابى داوطلبانه را نمى توان با هيچ نوع از مرخصى هاى موقت، قابل تمديد ومرخصى از ازادى وحق حيات از ملت سلب كرد. تاريخ خونين ، ننگين و شوم حيات جنايتكارانه نظام مسلط بر ميهن ما بهترين گواه اين مدعاست. ادامه‌ی مطلب...

هیچ نظری موجود نیست: