مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۵ تیر ۱۲, شنبه

شاد باش موقت محمدرضا روحانی

مرخصى قابل تمديد تركيبى است ازوقاحت اخوندى وباج خواهى عريان. به گروگان گرفتن آزادی معرفى كننده قانونى كار گران ايرانى است. براى اجبار او به سكوت وانفعال اين نوع حقه بازى رسوا نمى تواند جلوى مطالبات تاريخى كارگران،كارمندان،معلمين،بازنشستگان، زنان،دانشجويان،بيكاران وووو سدى بسازد.حق سازمان يابى داوطلبانه را نمى توان با هيچ نوع از مرخصى هاى موقت، قابل تمديد ومرخصى از ازادى وحق حيات از ملت سلب كرد. تاريخ خونين ، ننگين و شوم حيات جنايتكارانه نظام مسلط بر ميهن ما بهترين گواه اين مدعاست. ادامه‌ی مطلب...

هیچ نظری موجود نیست: