ه‍.ش. ۱۳۹۵ تیر ۲۶, شنبه

رادیوهمبستگی سوئد از مرحوم شدن مسعود رجوی تا رونمایی از فاز جدید استراتژی مجاهدین خلق بازی عربستان با کارت مجاهدین خلق در جنگ... گفت و گو با اسماعیل وفا یغمائی و تقی روزبه

هیچ نظری موجود نیست: