ه‍.ش. ۱۳۹۵ مرداد ۱۳, چهارشنبه

او مرغ طوفان بود و ما طوطی ایوان هادی خرسندی

اگر بختیار موفق شده بود، انقلاب عظیمی که به رهبری قائد اعظم، امام خمینی کبیر در شرف تحقق بود، ناکام میماند و توده های چپ و مذهبی تا سال های سال در عزایش آه میکشیدند. مقاله ها بود که نوشته میشد، شعرها بود که سروده میشد، تحلیل ها و تفسیرها بود که در بارۀ شکست بزرگ رقم میخورد. مسکو و پکن و نجف و دمشق پر میشد :از ناراضیان فراری از ایران که در  ادامه‌ی مطلب...

هیچ نظری موجود نیست: