ه‍.ش. ۱۳۹۵ شهریور ۱۰, چهارشنبه

دو نوشته حنیف حیدر نژاد

مصطفی پورمحمدی از اعضای هیئت مرگ مامور شده از سوی روح الله خمینی برای کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367 در یک سخنرانی[1] در هفتم شهریور در شورای ادرای استان لرستان در واکنش به اعدام های تابستان سال 1367 گفت:«افتخار می‌کنیم که دستور خدا را در رابطه با منافقین اجرا کردیم و در مقابل دشمنان خدا و ملت با قدرت  *"افتخار" پورمحمدی به کشتار و اعدام های سال 67 و طرح چند سوال

هیچ نظری موجود نیست: