مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۵ شهریور ۱۰, چهارشنبه

دو نوشته حنیف حیدر نژاد

مصطفی پورمحمدی از اعضای هیئت مرگ مامور شده از سوی روح الله خمینی برای کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367 در یک سخنرانی[1] در هفتم شهریور در شورای ادرای استان لرستان در واکنش به اعدام های تابستان سال 1367 گفت:«افتخار می‌کنیم که دستور خدا را در رابطه با منافقین اجرا کردیم و در مقابل دشمنان خدا و ملت با قدرت  *"افتخار" پورمحمدی به کشتار و اعدام های سال 67 و طرح چند سوال

هیچ نظری موجود نیست: