مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۵ مرداد ۲۰, چهارشنبه

باز هم آخوندهای پلید اعدام کردند.عدم تحویل جسد محمد عبدالهی و مخالفت با برگزاری مراسم ختم او

۱ نظر:

jahandid گفت...

با درود به روان پاك فرزندان ميهن اسيرمان كه اين چنين مرغ عزا و عروسى اخوندهاى وحشى ميشوند،

كردار حكومت ولايى دقيقن مانند سال ١٣٦٧ است كه دسته دسته فرزندان اين ميهن را به جوخه هاى اعدام فرساد بدون اينكه به كسان انها خبرى بدهد. گير دادن وحوش جنايتكار اخوندى به فرزندان سنى ميهن نوعى چنگ و دندان نشان دادن به عربستان است. تنها شوند (دليل) محتمل اين ميتواند باشد والا كه اين اسيران جنگى ، جنگى كه اخوند با مردمان ايران زمين دارد، دوران حبسشان را ميگذراندند! درست مانند سال ١٣٦٧ كه در ابعاد غير قابل باور فرزندان ميهن اسير را كشتار كرد، ان أسيران نيز دوران حبسشان را ميگذرنداند. واى كه چه كوته فكريى ست براى انهاييكه پيرو خط استمرار طلبى اين وحوش اخوندى هستند. ارى انها "دوران طلايى خمينى" را ميخواهند! اين هم دقيقن ان دوران طلايى را تداعى ميكند.

شرم يك احساس انقلابى ست.