ما منتقدیم ما حق داریم منتقد باشیم. ما مخالفیم . ما حق داریم مخالف باشیم.باید سخنان منتقدان و مخالفان و همرزمان را شنید.هیچکس کامل نیست واگر خود را کامل بپنداریم بدون آنکه حتی بخواهیم اندک اندک به سنگلاخ جباریت پای خواهیم گذاشت ولی متاسفانه تاپایان هرگز نه خواهیم فهمید و نه قبول خواهیم کرد که در چه تراژدی و فاجعه ای به بند کشیده شده ایم.دموکراسی حرف نیست یک فرهنگ است باید آنرا شناخت پذیرفت وبه آن عمل کرد. آنان که با کلماتی درشت و پر طنین از دموکراسی سخن میگویند ولی در جزئی ترین کارها دمادم دموکراسی را زیر پا میگذارند دروغ میگویند.مشکل اصلی تاریخ ما امیختگی مذهب و سیاست است. تمام کسانی که صادقانه حتی راه نجات را در حکومتی مذهبی یافتند یا ایدئولوزی برخاسته از مذهب را راهنمای عمل قرار دادند جز به کمک ارتجاع و تیره روزی مردم بر نخاستند. اینان در پایه ها از همان مردابی تغذیه میکردند و می کنند که ملایان حاکم میکنند. باید به مذهب به عنوان مسئله ای شخصی احترام گذاشت ولی باید سوداهای رنگین و مسموم برپائی حکومتی که مذهب ذر آن رسوخ داشته باشد را با تمام مدعیانش به زباله دان ریخت. برای درک این حقیقت باید تاریخ ایران و اسلام و بخصوص تشیع را شناخت.نور!نور باز هم نور بیشتر. پشت درهای کهنه و پوسیده متوقف نشویم. نترسیم! درها را بشکنیم و بگذاریم نورحقیقت و شناخت ما را از این همه کهنگی و ارتجاع بشوید. هرگز فراموش نکنیم که زندگی مادی ما سایه و باز آفریده اعتقادات و باورهای ماست. .

روی تصویر کلیک کنید

ه‍.ش. ۱۳۹۵ مرداد ۲۰, چهارشنبه

باز هم آخوندهای پلید اعدام کردند.عدم تحویل جسد محمد عبدالهی و مخالفت با برگزاری مراسم ختم او

۱ نظر:

jahandid گفت...

با درود به روان پاك فرزندان ميهن اسيرمان كه اين چنين مرغ عزا و عروسى اخوندهاى وحشى ميشوند،

كردار حكومت ولايى دقيقن مانند سال ١٣٦٧ است كه دسته دسته فرزندان اين ميهن را به جوخه هاى اعدام فرساد بدون اينكه به كسان انها خبرى بدهد. گير دادن وحوش جنايتكار اخوندى به فرزندان سنى ميهن نوعى چنگ و دندان نشان دادن به عربستان است. تنها شوند (دليل) محتمل اين ميتواند باشد والا كه اين اسيران جنگى ، جنگى كه اخوند با مردمان ايران زمين دارد، دوران حبسشان را ميگذراندند! درست مانند سال ١٣٦٧ كه در ابعاد غير قابل باور فرزندان ميهن اسير را كشتار كرد، ان أسيران نيز دوران حبسشان را ميگذرنداند. واى كه چه كوته فكريى ست براى انهاييكه پيرو خط استمرار طلبى اين وحوش اخوندى هستند. ارى انها "دوران طلايى خمينى" را ميخواهند! اين هم دقيقن ان دوران طلايى را تداعى ميكند.

شرم يك احساس انقلابى ست.