مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۵ شهریور ۴, پنجشنبه

ایران و ماجرای پایگاهائی که در اختیار روسیه قرار دارد


جنگنده های روسی در پايگاه شاهرخي (نوژه) همدان ، خيانتي كه كتمان نتوان کرد؟  عباس رحمتی

به هر حال هواپیماهای غول پیکر فوق مدرنی که قرار است از این پایگاه پرواز کنند(پرواز کردند) به تجهیزات و تسلیحات بسیار زیاد نیاز دارند که باید این تسلیحات در پایگاه آماده باشد تا با هر بار نشست و برخواست این هواپیماها مجددا مجهز شوند ، يعني پروژه خيلي بزرگتر از است كه وزير دفاع رژيم اعلام ميكند! ادامه‌ی مطلب...

در اختيار روس ها قرار دادن پايگاه هوايى نوژه يعنى چه؟  ف.م سخن
آقايان بهتر است به جاى ياوه بافى و دروغ گويى، يك كلام بگويند ما به فرمان «آقا» پايگاه نوژه را در اختيار روس ها قرار داديم و اگر «آقا» بخواهند پايگاه هاى ديگر و حتى كل سرزمين ايران را هم در اختيارشان قرار مى دهيم. اين گونه ديگر نيازى به توجيه هاى بچگانه و توضيح هاى ابلهانه نخواهد بود.  ادامه‌ی مطلب...

۱ نظر:

jahandid گفت...

با درود،

ماهيت ضد ايرانى و ضد ايران بودن اخوندا بر كسى پوشيده نيست. ولى چرا اين اخوند ولايى اينچنين افسار گسيخته و بدون در نظر گرفتن نبعات داخلى ان وارد اين معادلات ميشود؟ بايد ديد كه از چه و كجا قطع اميد كرده و چرا به ريسمانى چنگ زده كه حتا خود اين اخوندا را چندين بار بر سر بزنگاههاى بين المللى با خنجر از پشت زدن انها را فداى منافع خودش كرده است؟! داستان روسها با ايران در هيچكجاى تاريخ كوچكترين نشانه اى از "منافع مشترك" ندارد. از ان فرزند حرامزاده اش حزب توده گرفته تا كارهاييكه خودش مستقيمن در ان دست داشته است. هيچكدامشان ذره اى حتا بصورت "منافع مشترك دو ملت" در ان يافت نميشود. از روز نخست روى كار امدن خمينى اينها با حكومت پوسيده اخوند بوسيله حزب توده در داخل و غارتگرى از راه "ساختن نيرو گاه اتمى" بصورت بلاواسطه به اهداف يك طرفه خودشان رسيده اند و دست اخر هم تا دسته به اخوندا فرو كرده اند!

بيشتر از هر كس خود اخوندا از اين همه فلاكت خبر دارند. اين كارشان بهيچوجه كمتر از سر كشيدن جام زهر ديگرى نيست! هميشه اينطور بوده كه اين اخوندا وقتى در تنگناهايى قرار ميگيرند كه يكى از احتمالات حتمى ان ميتواند وخيم شدن اوضاع تا رسيدن به از همپاشيدگى تمام و كمال ديكتاتورى باشد، جام زهرى را يافته و انرا براى جستن از مرگ و سرنگونى سر ميكشند. حال بايد ديد كه اخوندا از چه تحولاتى چنين دستخوش لرزه شده اند كه به كسى پناه برده اند كه فقط براى منافع يك طرفه خودش وارد ميشود و هيچ چيزى براى اخوندا بجاى نخواهد گذاشت. تا بحال كه اينچنين بوده است و من بعد هم هيچگونه شوندى (دليلى) مبنى بر اينكه اين بار غير از ان باشد در صحنه و روى زمين نبرد نه تنها نيست بلكه تمام شواهد اينرا ميگويند اخوند از سر استيصال مطلق تن به اين خطر داده است! در پشت پرده هاى تحولات منطقه چه شده است و چه چيزى در حال تكوين است، سؤالى ست كه اگر پاسخ داده شود ميتواند كمكى باشد به يافتن راه برون رفتى از سياهى و تباهى اين حكومت ضد ايران و ايرانى.