ه‍.ش. ۱۳۹۵ مرداد ۲۷, چهارشنبه

احمد خمینی، آمر یا تصمیم ساز ضیافت مرگ ۶۷ علی افشاری

احمد خمینی در جای جای رنج نامه،سازمان مجاهدین خلق را به عنوان نماد شرارت و توطئه تمام نشدنی علیه انقلاب و نظام معرفی می کندو با ارائه چهره آرمانی از نظام می کوشد هر نوع انتقادواعتراض به عملکرد و سیاست‌های نظام را به دسیسه آنها نسبت دهد. بنابراین در شرایطی که وی از بیماری سخت پدرش اطلاع داشت و مرگ وی را قریب الوقوع می دید ، ممکن است با توجه به داشتن برنامه و اهداف برای جانشینی، او و جریان همسو ایجاد جو اختناق و پاکسازی مخالفان را برای کاهش چالش‌های دوره انتقالی ضروری پنداشته اند. بنابراین این نکته نیز می تواند در فهم چرایی کارکمک کننده باشد. ادامه‌ی مطلب...

هیچ نظری موجود نیست: