مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

ه‍.ش. ۱۳۹۵ مرداد ۲۷, چهارشنبه

احمد خمینی، آمر یا تصمیم ساز ضیافت مرگ ۶۷ علی افشاری

احمد خمینی در جای جای رنج نامه،سازمان مجاهدین خلق را به عنوان نماد شرارت و توطئه تمام نشدنی علیه انقلاب و نظام معرفی می کندو با ارائه چهره آرمانی از نظام می کوشد هر نوع انتقادواعتراض به عملکرد و سیاست‌های نظام را به دسیسه آنها نسبت دهد. بنابراین در شرایطی که وی از بیماری سخت پدرش اطلاع داشت و مرگ وی را قریب الوقوع می دید ، ممکن است با توجه به داشتن برنامه و اهداف برای جانشینی، او و جریان همسو ایجاد جو اختناق و پاکسازی مخالفان را برای کاهش چالش‌های دوره انتقالی ضروری پنداشته اند. بنابراین این نکته نیز می تواند در فهم چرایی کارکمک کننده باشد. ادامه‌ی مطلب...

هیچ نظری موجود نیست: