مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۵ شهریور ۹, سه‌شنبه

چرخش استراتژیک و استقلال ایران در کام نهنگ: فرهنگ قاسمی


این وضعییت بخشی از برنامه برجام است که از ماه های قبل برنامه ریزی شده است. به قول خودشان: آمدن روس ها را برخی یک اقدام تازه تلقی میکنند که درست نیست و بنا بر اظهارات شمخانی “کار تازه ای نیست”. دوران خود محوری و تمامیت خواهی جمهوری اسلامی ایران درحال سپری شدن است و باید خود را در یکی از اقمار قدرت های جهانی قرار دهد. این است نتیجه حاکمیت ولایت فقیه، بی احترامی به رای مردم، استقرار استبداد دینی، کشتار وزندان مخالفین، دخالت دین در حکومت، زیرپانهادن آزادیها وخیانت به اعتماد مردم.چرخش استراتژیک و استقلال ایران در کام نهنگ: فرهنگ قاسمی

هیچ نظری موجود نیست: