مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۵ شهریور ۱۰, چهارشنبه

دیوار کوتاه خدا! فـرهاد مهدوی

پس از گذشت بیش از 20 روز از انتشار فایل شنیداری آیت الله منتظری در بارهی کشتار جنایتکارانهی تابستان سال 67، واکنشها به انتشار این فایل و موضوع و محتوای تکاندهندهی آن همچنان ادامه دارد. بسیاری از گردانندگان نظام ولایی، فارغ از این که در کشتارهای قساوتبار تابستان 67 نقش مستقیم داشتند یا نه، ناگزیر شدند به صحنه بیآیند و موضع بگیرند. از حسن خمینی، و هاشمی رفسنجانی - رئیس مجلس رژیم در زمان وقوع اعدامها - بگیرید تا مجلس خبرگان که تصمیم خمینی را در کشتار 67 "درست" و "دوراندیشانه" خواند. گویی خون بی گناهان در نسلکشی تابستان 67 جوشش دوباره گرفته است.........*دیوار کوتاه خدا!

هیچ نظری موجود نیست: