مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۵ شهریور ۱۸, پنجشنبه

افشاگری تکان دهنده ناصر سوداگری کارمند سابق بهشت زهرا در خصوص قتل عام ۶۷

۴ نظر:

همنشین بهار گفت...

سلام بر شما و بر آقای یغمائی

متاسفانه صحبتهای آقای «ناصر سوداگری»(کارمند سابق بهشت زهرا) در خصوص قتل عام ۶۷ ، غیرواقعی است. بویژه آنچه در مورد قطعه ۳۳ و قبر ۲۰ هزار نفر از قتل عام شدگان سال ۶۷ می‌گوید. ایشان بفرموده، چنین مطالب ناراستی را به زبان آورده‌اند.

همنشین بهار

مش باقر گفت...

ایشون کجاست؟

منیژه حبشی گفت...


آمار عجیبیست!! من اطلاع ویژه ای در اثبات یا رد این آمارها ندارم ولی در صداقت و درستی بیان و آمار آقای مصداقی شکی ندارم و او در گفتگویش با میهن تی وی ، این آمارها را جعلی نامید و من اینرا باور میکنم. الان دیدم همنشین گرامی هم این مصاحبه را بدرستی «بفرموده» میداند.
از ساده دلی مان و رو دست خوردن هایی از این قبیل که بیشترین خدمت را به خدشه دار کردن آمار واقعی جنایات بی حد این رژیم میکند متاسفم.

بایرام گفت...

آقا چرا اغراق میکنی اخوند جنایتکار هست ولی ما کی این عادت دروغ گفتن و بالا بردن ارقام و آمار را ترک میکنیم اینکار موجب شک میشود نکنید لطفا لعنت بر خمینی و دودمان فکری آخوند جماعت