مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۵ شهریور ۲۵, پنجشنبه

*شورا آرمانشهر مصدق محمدرضا روحانی

در قرن بیستم وقتی عضو شورای ملی مقاومت بودم، مقاله‌ای فراهم آوردم تحت عنوان «شورا آرمانشهر مصدق» که منتشر شد. «شورا» ویژه نامه ۲۰ سال جنایت علیه مردم ایران – ۲۲ بهمن ۱۳۷۷ صفحات ۱۳۵ – ۱۷۲.هفته‌ی گذشته روزهای ۹ – ۱۰ سپتامبر برای شرکت در چهارمین کنگره سکولار – دموکرات‌های ایران به هامبورگ رفتم. قرار بود درباره موضوع عدم تمرکز بحث کنم. من ضمن سخنرانی از مطالب آن نوشته بهره فراوان بردم. بخش کوچکی از آن را هم  عیناً خواندم. دوستان بسیاری نسخه‌ای از آن را از من خواستند. نداشتم که تقدیم کنم. قول دادم که آن را بفرستم. دربازگشت فکر کردم باز نشر این نوشته مفیدتر است.*شورا آرمانشهر مصدق محمدرضا روحانی

هیچ نظری موجود نیست: