ه‍.ش. ۱۳۹۵ شهریور ۲۵, پنجشنبه

*شورا آرمانشهر مصدق محمدرضا روحانی

در قرن بیستم وقتی عضو شورای ملی مقاومت بودم، مقاله‌ای فراهم آوردم تحت عنوان «شورا آرمانشهر مصدق» که منتشر شد. «شورا» ویژه نامه ۲۰ سال جنایت علیه مردم ایران – ۲۲ بهمن ۱۳۷۷ صفحات ۱۳۵ – ۱۷۲.هفته‌ی گذشته روزهای ۹ – ۱۰ سپتامبر برای شرکت در چهارمین کنگره سکولار – دموکرات‌های ایران به هامبورگ رفتم. قرار بود درباره موضوع عدم تمرکز بحث کنم. من ضمن سخنرانی از مطالب آن نوشته بهره فراوان بردم. بخش کوچکی از آن را هم  عیناً خواندم. دوستان بسیاری نسخه‌ای از آن را از من خواستند. نداشتم که تقدیم کنم. قول دادم که آن را بفرستم. دربازگشت فکر کردم باز نشر این نوشته مفیدتر است.*شورا آرمانشهر مصدق محمدرضا روحانی

هیچ نظری موجود نیست: