مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۵ شهریور ۲۶, جمعه

از محمد نوری زاد به نمایندگان مجلس شورای اسلامی هیچ بهانه ای برای فرار از تبعاتِ این کشتار ندارید

 شما سالهاست که دست ما ایرانیان را گرفته اید و امضای موافقتِ تک به تکِ ما را پای حضور کشورمان درجنگ داخلیِ سوریه نشانده اید. فردا پس فردا، شمایان می روید پیِ بهره هایی که از این خیانت عظما کیسه کرده اید. و ما و نسل های برنیامده ی ما می مانیم و شرمی سترگ، و بازپرداخت خسارت ها و غرامت های تمام نشدنی. روزی که مردمان سوریه در مجامع جهانی گریبان ما را می درند و به صورتمان تف می کنند، شما سر به سوراخ کِز کرده گیِ ” ما را اختیاری نبود” فرو می برید و جیک تان در نمی آید. ادامه مطلب

هیچ نظری موجود نیست: