ه‍.ش. ۱۳۹۵ شهریور ۲۱, یکشنبه

مثلث عشقی ناصرالدین‌شاه با دو خواهر به روایت تصویر

در "روزنامه خاطرات" اعتمادالسلطنه از رجال دربار ناصرالدین شاه نوشته شده هنگامی که ناصرالدین شاه کشته شد فزون بر دو هزار زن داشت. به همسری گرفتن بسیاری از این زنان خود داستانی دارد. در این بین عشق ناصرالدین شاه به خواهر یکی از زنان خود در پایان عمر داستانی با حواشی گوناگون است. ........مثلث عشقی ناصرالدین‌شاه با دو خواهر به روایت تصویر

هیچ نظری موجود نیست: