مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۵ شهریور ۱۱, پنجشنبه

جلوگیری از برگزاری مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران

۱ نظر:

ناشناس گفت...

جمهوری اسلامی ارتجاعی و جنایتکار است اما کانون نویسندگان هم یک مشت توده ای اسبق هستند که در به در بدنبال اصلاح طلب ها و غیر اصلاح طلب ها می دوند تا شاید اجازه چاپ کتاب بی آزار آسته برو استه بیایی به اعضایش بدهند.
اینها نویسنده و روشنفکر مردم نیستند یک مشت کاسب و بازاری هستند که برای چاپ کتابهای شان حاضر به هر کاری هستند.
مسعود ت