مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۵ شهریور ۱۷, چهارشنبه

مفتی بزرگ عربستان سعودی ایرانیان مسلمان نیستند

۲۰ نظر:

jahandid گفت...

با درود،

دو ماه پيش بود كه در يك نشست مهم و فوق العاده مفتى ها اعظم عربستان يك تحول بزرگ و تاريخى بعد از ١٤٨٠ روى داد. در اين نشست مفتى هاى عربستان تعريف جديدى از "زن" ارائه دادند. تا ان تاريخ قبل از اين تحول تاريخى، زن را بعنوان "شئى" ميشناختند. مثل دمپايى، پوشاك، قابلمه، سنگ و... تعريف ميكردند. از دو ماه پيش در ان نشست تاريخى "زن" تعريفش متحول گردد. از ان تاريخ به بعد زن ديگر شئى محسوب نميشود و الان با اين جهش مفتى ها "زن حيوانى ست داراى پستان و از ان تاريخ به بعد از حقوق حيوانات پستاندار برخورد شده است.

صغری خانوم گفت...

چه مفتی خوشگلی من که نه یه دل صد دل عاشقش شدم

مش باقر گفت...

قیافش واقعا سیمای زیبای دین و مذهبو نشون میده نور ازش میباره ماشالله چش نخورد این مفتی راستش از صبح عیال بنده خیلی بمن احترام میذاره مدام میگه مش باقر چیزی لازم نداری امروز غذا دو برابر درست کرد و اینقدر اصرار کرد بخورم که دل درد شدم تمام حرکات منو زیر نظر داره وقتی جوون بودیم از بس دوستش داشتم میگفتم بخورمت عزیزم! امروز تا بهش گفتم چنان جیغی کشید و پا بفرار گذاشت و رفت تو اتاق درو بست خلاصه فتوای این مفتی عیال بنده رو بیچاره کرده هر چند دیگه خوردنی نیست و شصت و یکسالشه ولی میترسه من بخورمش نعوذ بالله

مفتی کوچک گفت...

درب اجتهاد باز است این هم یک اجتهاد است و تمامش لطف است شما چرا نمی فهمید حرف این مفتی بزرگ را

درود بر رضا شاه گفت...

این اخوندهای بیشرف همینشان مانده که ای چنین موجوداتی را به سرنوشت ایران درد زده باز کنند لعنت به آخوند و دین و مذهبش این عنترها هم با ملت ایران طرفند نه ملاهاب بیشرف... زیادی میخورند و بوی گندشان از همانجا هم آدم را اذیت میکند

ناشناس گفت...

شما ملاحظه بفرمائید الان در قرن بیست و یکم این هستند حالا اولش در زمان پیغمبر چی بوده خدا میداند این دین اهل درست شدن نیست ما ایرانیان هم اشتباه کردیم که هی این دین را رنگ امیزی کردیم و بر سر خود شیره مالیدیم اری ما مسلمان نیستیم ما یکتا پرستیم و خدای جان و جهان را میپرستیم نه خدائی را که نماینده اش این اقاست که از دیدنش انسان وحشت میکند اگر هم پایتان به ایران باز شود آنچنان درسی به شما بدهیم که تا سوراخ موش بگریزید
احمد. پ

jahandid گفت...

با درود،

بر كسى پوشيده نيست كه تمامى احكام و دستورالعمل هايى كه اخوندها و مفتى ها در هر موردى ميدهند مطلقن پايه اى در فهم، شعور و دانشى از هر نوع ندارند. تمامن و بدون كوچكترين استثنايى از ذهن هاى بيمار و حيوانى انها تراوش ميشود. انچه كه براى نمونه خمينى در لجن نامه هايش اورده است دربست از همين روش بيرون اورده است. وقتى هم ان احكام را از نظر تاريخى پى بگيريم، ميبينيم كه ريشه در عقب افتاده ترين و بدوى ترين جوامع وحشى اعراب و افريقا رد پاى انها را ميشود يافت. اين شيوه برخورد با جامعه و انسانها در نزد اين وحوش اسلامى امرى ست كه بنا به اعتقادات خودشان از جانب "الله" امده اند و ويژگى مطلق بودن بنا به اينكه "الله" مطلق ميباشد، براى اين احكامى كه حتا از ذهن بيمار خودشان هم تراوش كرده است را قائل ميباشند.

در فتواى خمينى جلاد نفوره زدن هاى اين هيولا را ميشود بخوبى ديد كه چگونه ان كينه خونخوار خودش را از براى "حفظ اسلام" و "نابودى دشمنان اسلام" به ان "الله" تشنه خون بى گناهان اسير وصل ميكند و اجازه حتا كوچكترين "ترحمى" را هم به قاتلان و بويژه "هيئت مرگ" نميدهد و انها را از سستى كردن در اجراى "امر الله" پرهيز ميدهد. در واقع از نخستين گام ان مطلقن اين مغز بيمار و وحشى هيولاى خمينى ست كه دارد نفوره ميكشد و ان جناياتى كه تا قبل از افتادن پرده هاى ابهام توسط نوار اقاى منتظرى، با انواع دروغ و شانتاژ و تهمت زدن به قربانيان جنايت هايشان، كتمان ميكردند و زير بار سنگين جناياتشان نميرفتند، از اين مغز هيولاى خمينى بيرون ريخته شده اند و در هيچ قاعده و قانونى نميشود سراغى يافت جز اينكه اين هيولاى خونخوار كمر به نابودى تمام ان اسيران بسته بود و با مجريانى جانى و درنده ان جنايات را به اجرا نهاد.

با حفظ اين نكته كه هر انچه كه در تاريخ اين انديشه اسلامى تبديل به "حكم" شده است با اين پروسه بوده است كه يك اخوند يا مفتى چيزهايى را در مغز بيمارش خرد ميكند و بهم ميريزد و دوباره با ان محتواى وحشى و روح پليد اخوندى از دهان كثيفش بيرون ميريزد. و انرا ميچسباند به "الله" خودشان و ميريزد در سيستمى كه ميلياردها انسان به ان توجه و احترام دارند، يعنى سيستم مذهب و دين اسلام. از اين راه ان پايه هاى خرافات و جنايات اخوندى را طى ١٤٨٠ سال ريز به ريز و خانه به خانه و مغز به مغز ريخته اند.

حال وقتى در رساله خمينى جلاد در مورد لمس كردن پاى بچه شيرخواره شش ماهه دختر چنان مينويسد كه هر ادم دارى توان فكر را حتا از تكرار ان لجنها باز ميدارد، بايد از خود پرسيد كه اين هيولا چطور ميتواند با اين همه جزيئات ريز يك چنين حكمى را بدهد؟! اين وحوشى كه هر انچه لجن در ذهن شان دارند نتيجه "ازمايشات" عملى خودشان ميباشد. و اين مفتى عربستان كه ميگويد مرد ميتواند گوشت زنش را زمان گرسنگى بخورد را بايد پرسيد كه تا بحال از ان تعداد زنى كه اسلام وى برايش مجاز دانسته است، چندتاى ان زنان را خورده است كه از مغز بيمارش يك چنين حكمى بيرون ميزند؟!!! فراموش نكنيم كه تمامى احكام اسلامى فقط از راه تجربه عملى ساخته شده اند! دعايى كه براى ان زنانى كه زير يوغ يك چنين انديشه وحشيى هستند بايد بكنيم اين است كه انشالاه هميشه مردهايتان سير باشند و گوشت تن شماها نيز تلخ باشد.

جواد گفت...

جناب آقای یغمایی محترم،
من از ارتجاع در هر شکلی بیزارم ولی بنظر من باید در مطرح کردن مطالب هدف داشت.
البته که ارتجاع سعودی، ازتجاع است ولی آیا الان دشمن بالفعل ما آخوندها هستند یا مفتیهای سعودی؟
وقتی شما این خبر را درج می کنید اگرچه هدفتان روشنگری و نشان دادن ماهیت پلید اینهاست ولی در عین حال باید موضوع را سیاسی نیز دید که الان از این خبر چه جریاناتی بهره می برند.
برای مثال در همین کامنتهای این صفحه دقت کنید...
می نویسند:

اگر هم پایتان به ایران باز شود آنچنان درسی به شما بدهیم که تا سوراخ موش بگریزید
ویا

این عنترها هم با ملت ایران طرفند نه ملاهای بیشرف...

ملاحظه میفرمایید ... گویی تضاد مردم ما سعودی و مفتی های آنجاست.
عزیز من مشکل در حانه است دشمن نه سعودی و نه مفتیهای سنی است. دشمن آخوند جنایتکار است
بخواهیم یا نخواهیم بفهمیم یا نفهمیم این بحثها(ی البته درست و منطقی ) به نفع جریان ارتجاعی در ایران تمام میشود که تضاد اصلی را میخواهد سعودی معرفی کند.

esmail گفت...

تصاد اصلی مردم ایران بدون شک آخوند و مکتب اوست ولی ابن مفتی هم دارد جاده صاف کن کشتارهای احتمالی مبشود.خلی خوب بود اقلا اپوزیسیو ن مسلمان جواب این مفتی را مبداد؟

jahandid گفت...

با درود،

جناب جواد عزيز،
انچه كه شما مطرح ميكنيد حرف درستى ست. نمونه اى هم كه از در دفاع از ايران در امده است، نمونه گويايى ست از اين كج فهمى كه در بين كسانى كه قادر به گرفتن اصل "مشكل و سد اصلى ما اخوند است" نيستند ايجاد شبهه ميكند. از طرفى هم نبايد از ياد برد كه ريشه همه بدبختى هاى ديروز و امروز و تا فرداى سرنگونى اخوند و افكار دينى و مذهبى در اسلام است و براى رهايى از هيولاى اخوند و مذهب اخوند بايد كه وارد چنين بحثهايى شد و هر چه بيشتر به ان دامن زد. اصل "سياسى" نگرستين ميتواند چپ و راست انرا درست كند ولى از هر طرفى كه تنظيم كند، نياز ما را از نظر ريشه درد تأمين نخواهد كرد. اينكه ما به لحاظ سياسى مزخرفات اين مفتى را مطرح نكنيم چون كه بر عليه اخوندهاى حاكم حرف زده و انها دشمن اصلى ما هستند و هر كس كه بخواهد به انها حمله كند و ضربه بزند، از ديد ما بايد مورد حمايت قرار گيرد و... اين جز بد اموزى و توجيه وسيله بخاطر هدف كار ديكرى نميكند. چه بهتر كه با اين مفتى و اخوند جلاد با يك ديد برخورد شود و ريشه درد را هدف قرار دهيم. ان كسانى هم كه سينه چاك "دفاع از ميهن" ميشوند را نيز فهماند كه قضيه از چه قرار است.

با سپاس

احمد پ گفت...

فرض کنید عربستان به ایران حمله کرد این ملاهای بیشرف هم سر کارند ما از مملکتمان دفاع بکنیم یا نکنیم؟

ناشناس گفت...

من با این تئوری که انسان نثل میمون است اعتقاد نداشتم ولی وقتی تصویر مفتی عربستان را دیدم ایمان اوردم که انسان نثل میمون است و مفتی از نوعی است که هنوز تکامل نیافته است.فکر می کنم توی غار زندگی می کند.چون خبر ندارد چند ماه پیش ترکی فیصل با بخشی از ایرانی های مخالف جمهوری اسلامی ائتلاف کرد و ترکی هم می دانست که این جماعت مسلمان هستند.

ناشناس گفت...

من با این تئوری که انسان نثل میمون است اعتقاد نداشتم ولی وقتی تصویر مفتی عربستان را دیدم ایمان اوردم که انسان نثل میمون است و مفتی از نوعی است که هنوز تکامل نیافته است.فکر می کنم توی غار زندگی می کند.چون خبر ندارد چند ماه پیش ترکی فیصل با بخشی از ایرانی های مخالف جمهوری اسلامی ائتلاف کرد و ترکی هم می دانست که این جماعت مسلمان هستند.مگر می شود بخشی از ایرانیها مسلمان باشند و بقییه غیر مسلمان.

jahandid گفت...

با درود،

سؤال خوبى مطرح شده:"ايا در صورت حمله عربستان، ما از ايران دفاع بكنيم؟"

كمى دقيق تر سؤال بكنيم. ايا ايران در دست ايرانى ست؟ ايا ايران كشور ازادى ست؟ ايا ايران مال ايرانى ست؟ ايا ايران در اين ٣٨ سال أباد تر شده يا كه ويرانى تمامى هستى ان را نظاره گر هستيم؟ ايا خسارت هشت سال جنگ با عراق بيشتر بود يا غارتگرى هاى نجومى بعد از جنگ كشور را ويران تر از دوران جنگ كرده است؟ ايا اشغالگران اصلى بيرون از ايرانند؟ ايا دشمن اصلى ايران و ايرانى عربستان يا هر كشور خارجى ديگر است؟ ايا هيچ كشور خارجى ميتواند اينطور كه اخوندا ميهن ما را نابود كرده اند، نابود كند؟! جنگ اصلى مردمان ايران زمين با كيست؟ ايا نابودى ديكتاتورى اخوندى ضامن ابادانى و پيشرفت ايران نخواهد شد؟ ايا دفاع از ميهنى كه با دشمن اصلى ان نميجنگيم باعث ازادى ان ميشود؟

اگر واقعن خيلى ميهن پرست و سينه چاك دفاع از ميهن هستيم، ميهن ما ٣٨ سال است كه تحت أشغال اخوند و روز به روز و زير نعلين اخوند ويران تر ميشود. ايا براى دفاع از مردمان ايران زمين بهتر نيست كه با دشمن اصلى يعنى اخوند جنايتكار و جلاد برخورد بشود و نگذاريم كه دوباره با تحريكات خمينى گونه اين جلادان زمينه را براى حمله يك كشور خارجى ايجاد كنند و دوباره ما را در جنگى ضد ميهنى و براى حفظ ديكتاتورى اخوندى فرو برند.

داستان عربستان و تحريكات اخوندى دقيقن تكرار داستان عراق و جنگ هشت ساله اخوند براى نابودى هرچه بيشتر ايران زمين است. اخوند راز بقايش در نابودى ايران و ايرانى ست. در هر شرايطى انها (اخوندها) دشمن ما هستند و هيچگونه دفاعى از اخوند مطلقن نميتواند كوچكترين ربطى به دفاع از ايران و ايرانى داشته باشد.

اين بدين معنا نيست كه ما خواهان حمله يك كشور خارجى به ميهنمان هستيم! نه، هر گز چنين چيزى را خواهانش نبوده و نيستيم. از طرفى نيز اگر واقعن خواهان دفاع از ميهن و هم ميهن خود هستيم بايد بدون كوچكترين شك و سؤالى بى تفاوتى ها را بدور ريخت و قامت خود را بر عليه دشمنى كه ٣٨ سال است ايران را به اشغال در اورده است وارد كارزار شد. چرا كه جنگ اصلى ملا با مردمان ايران زمين است و او ست كه با تحريكات احمقانه و جنگ طلبانه خودش براى نابودى ايران وايرانى و بقاء وجود كثيف خودش كارى ميكند كه كشورى ديگر به او كمك كند و به ايران حمله كند. هر انكس كه خواهان دفاع از ميهن است، راه دورى نبايد برود. دشمن ما ٣٨ سال است كه دارد ما را شلاق ميزند و شكنجه و اعدام ميكند و ما با بى تفاوتى انرا نظاره ميكنيم و انقدر صبر ميكنيم تا نوبت خودمان بشود كه يا با حمله يك كشور خارجى تحريك شده توسط اخوندها و ريختن بمب برسرمان نابود شويم و يا ماموران و جلادان اخوندى به بهانه هاى متفاوت به سراغ مان بيايند و ما را باز براى بقاء ديكتاتورى خودشان شلاق بزنند و شكنجه كنند و بر طناب دار شمع اجين كنند.

جواد گفت...

با درود به جهاندید عزیز که در پاسخ سوال بالا هر آنچه را ، که میخواستم بنویسم وفرصت نمیشد، به بیانی شیوا و رسا نوشتند.

جواد گفت...

با درود به جهاندید عزیز که در پاسخ سوال بالا هر آنچه را ، که میخواستم بنویسم وفرصت نمیشد، به بیانی شیوا و رسا نوشتند.

ناشناس گفت...

اقای جهاندید من بعنوان یک ایرانی حرف های شما را قبول ندارم چرا که هیچ مرزی نداری یعنی وطنی نداری مثل مجاهدین خلق تا دیروز اطلاعات کشور را به صدام می فروختن و امروز به حکام سعودی و اسم ان را می گذارند مبارزه با حکومت اخوندها به هر اب و اتشی می زدند که جنگ امریکا علیه ایران شروع شود و جان بلتون وخیلی از جنگ طلب های امریکا خواهان بمباران ایران میشدند و مجاهدین استقبال می کردند،الان همان داستان است به وسیله نوکر وسرسپرده امریکا وشما می گویید یک مشت وطن پروست سینه چاک به نظر من سگ همین سینه چاک وطن پرست می ارزی به یک مشت وطن فروش خائن و بی مایه .باید می گفتی من قلمه پای دشمن خارجی را می شکنم و استخوان اخوند های دیکتاتور را با نیروی مردم ایران له می کنم .اری ۳۸ سال ظلم وستم را تحمل کردیم و خواهیم کرد ولی حاظر نیستیم حرامزاده ای با لشکر کشی خارجی و با پیاده نظام اپوزیسون ایرانی حاکم شود.

jahandid گفت...

با درود،

جناب "ناشناس" ايرانى،
ببينيد دوست گرامى مشكل را شما خودتون خيلى خوب برجسته ميكنيد. ميگوييد "من بعنوان يك ايرانى..." خب همينجا قدرى مكث كنيم. شمايى كه روى ايرانى بودنت صحه و تأكيد ميگذارى و تأييد هم ميكنى كه ميهنت ايران ٣٨ سال است كه زير نعلين اخوندى از مرز نابودى در حال گذر است. بعد هم بدرستى تأكيد دارى كه در مقابل هر نيروى خارجى حاضرى سينه سپر بكنى و از ميهنت دفاع كنى. امرى كه هر ايرانى ميهن پرست انرا دوست دارد و نميخواهد خدشه اى به ان وارد ايد. تا اينجاى كار با هم همراه هستيم. در يك نقطه تعيين كننده و اساسى همه چيز معنى خودش را از دست ميدهد. انجا كه به اشتباه كسى بخواهد وضعيت فعلى ميهن را چنان تصور كند كه منافع ان مردمانى كه بواقع صاحبان اصلى ان اب و خاك هستند داراى كوچكترين، تأكيد ميكنم، كوچكترين حق و حقوقى از ان اب و خاكشان هستند. در اينجا ست كه شما و امثال شما بايد اين را ببينند كه اين ميهن اسير، ايران عزيز ما ٣٨ سال است كه تحت اشغال بيگانه ترين قشرى از دزدان و غارتگران وحشيى ست كه از تاراج و نابودى همه چيز ما ذره اى كوتاهى نكرده اند. چطور ميشود كه وقتى ما در خيابان هاى تهران و ديگر شهرهاى كوچك و بزرگ اين ميهن راه برويم و نتوانيم بدبختى هايى كه از در و ديوار اين شهرهاى اسير غارت و چپاول را متوجه نشويم؟! مگر كمند كودكان كار، مگر كمند زنان بينوايى كه دستخوش بى داد اين اخوندهاى ضد زن شده اند و ميشوند، مگر كمند جوانانى كه از فرط بينوايى مالى كه ناشى از دزديها و غارتگريهاى اخوندها ست دچار بيمارى هاى روانى و خودكشى ميشوند، مگر كمند كسانى كه اعضاء بدن خودشان را براى لقمه اى نان ميفروشند، مگر كمند دختر أنى كه به مزدوران "عرب" اخوندى در مشهد و قم و ديگر شهرهاى ميهن بعنوان "جاذبه توريستى" فروخته ميشوند و يك اخوند پوفيوز كثافت با دفتر و مهرى كه با ايه قرانش درست كرده پول بدن ان زنها را با لبخند و رضايت "الله" از ان "توريستهاى حرم رضا و معصومه" ميگيرد، مگر كمند نابودى دشتها و رودهاى ميهن اسير ما، مگر كمند نابودى زمين هاى كشاورزى و جنگل هاى ما، مگر كمند خشك شدن ابهاى سرزمين مادرى ما، مگر كمند ادمهايى كه در ان اب و خاك زاده شده اند و در سن نوجوانى بر روى ميادين مين رفتند تا كسانى مانند خاتمى و رفسنجانى و خامنه اى بتوانند به زندگى خيانت بار و كثيف ضد ايرانى و ضد انسانى خودشان ادامه بدهند، مگر شما و مانند شما اينها را نميبينيد؟

ميشود مهربانى كرده و بمن نادان بگوييد كه چه نيروى خارجى ميتواند ٣٨ سال در يك سرزمين روزمره مشغول نابودى باشد و ادمهاى ان سرزمين ان نيرو را از خودشان بدانند و بخواهند در برابر هر نيروى ديگر از ان دفاع كنند؟ ضمن تأكيد بر مطلبى كه قبل از اين متن نوشته ام و منظورم را توضيح داده ام مبنى بر اينكه مانند هر ادم ميهن پرستى هرگز نميخواهيم كه نيرويى خارجى بخواهد بر ميهن ما دست درازى بكند ولى اين در زمانى صدق ميكند كه ميهن ما ابتدا به ساكن تحت اشغال يك مشت وحشى و جانى نباشد. اگر ٣٨ سال است كه ميهن ما در اشغال مشتى اخوند جانى و ضد بشر هست پس ديگر دم از اين زدن كه "من از ميهنم در برابر حمله خارجى دفاع ميكنم" قدرى غير واقعى خواهد بود زيرا كه ٣٨ سال است كه ميهن ما تحت اشغال خارجى ترين وحوش تاريخ است. اين اخوندها از اين روى خارجى هستند كه از ته ته لجنزار تاريخ خرافات بيرون جهيدند و متاسفانه بر گرده ما سوار گشته اند. خارجى تر از اخوند و دشمن تر از اخوند در ميهن اشغالى محال ممكن است كه يافت كنيد. تصورش را بكن وقتى ان جلاد خمينى تووى هواپيما مورد سؤال قرار ميگيرد كه " چه احساسى دارى؟" و او ميگويد "هيچى"!!! ايا ذره اى در اين پاسخ اين هيولا ميشود ايران و ايرانى را يافت؟ اگر ميگوييد نه پس اين هيولا تا به امروز به تمام دنيا نشان داده است كه واقعن " هيچى " يعنى از ايران و ايرانى مطلقن "هيچى" نميخواهد بماند و اين روند نابودى روزانه در حال شتاب است و اگر نجنبيم تا بيست ديگر از اين ميهن چيزى جز يك شوره زار بزرگ و سراسر قبرستان باقى نخواهد ماند.

ارى اگر ميخواهند سينه براى ميهن چاك دهيد، انچه را كه اخوند ميگويد و انرا تحت نام دفاع از ميهن به خورد شما و مانند شما داده است، بايد خوب شناخت و سره را از نا سره جدا كرد. دشمن همه ما كسى نيست جز اخوند و انانى كه خاك روى جنايات اخوند ميريزند.

ناشناس گفت...

سلام ای مرد دانا: ،تا یک چرخش اساسی در شما ایجاد نشوداصلا متوجه این موضوع نمی شوید که مبارزه با رژیم اخوندی تنها تکیه با نیروی خلق میسر است نه با نیروی خارجی شمامتوجه یاد داشتهای خودت نیستی و سئوال می کنید ایا دشمن اصلی ایران و ایرانی عربستان ویا کشور خارجی است؟با با دست شما درد نکند اگر اینها دوست هستند پس دشمن چه کسی است ؟این که همان فرهنگ مجاهدین است هیچ دشمنی وجود ندارد بجز اخوندها و هر منتقدی راهم به خمینی نسبت می دهند یعنی با همه کشورهای ظالم و ستمگر اطلاعات بدهیم وکمک کنیم که اخوندها را بزیر بکشیم و دست اخر یک تکه استخوان جلوی ما بیاندازند! متاسفانه انچه که شما عرضه می دهید این دیدگاه است و ترجیح می دهید که بیگانه بر کشور ما حاکم شود تا از دست اخوندهارها شویم که این کج فهمی مطلق است ،چرا که اگر یک جریان سیاسی یا یک الترناتیو تکیه اش به نیروی اجتماعی باشد نیازی نیست که به دنبال نیروی خارجی بگردد . و مواردی که مطرح کردید از نابسمانی های جامعه ما کاملا درست است و به خاطر همین ترک دیار کردیم ولی قرار نیست که گربه را از درب بیرون کنیم وپنجره را باز کنیم که وارد شود. تنهاو تنها این مردم ایران هستند که باید تصمیم بگیرند که چه می خواهند کسی نمی تواند با مشورت دوول خارجی قیم شودو نمی خواهند که مشکلات ما حل شود . باید با همه جریانهای سیاسی و همه ایرانیهای وطن پرست کشور را ازاد کنیم .یک نکته ای را یاداوری کنم مجاهدین القاء می کردند که در جنگ ایران با عراق این ایران بود که اغاز کننده جنگ بود نه عراق حالا هم این را می گویند که این ایران است که عربستان راتحریک می کند در صورتی که اینطور نیست دخالت عربستان در عراق ،سوریه ،لبنان ،یمن ،بحرین ...ایا اینها را نمی بینی مگر قرار نبود در افغانستان و عراق دمکراسی حاکم شود تازه همین مدعیان حقوق بشر رفتن برای سرنگونی دیکتاتورها .بخشی از این مشکلات اقتصادی که شاهد ان هستیم ناشی از تحریمهای امریکا و اروپاییها است و مگر یادت رفته همین جماعت رجوی چقدر تلاش کردند که شدت تحریم ها بر علیه مردم مظلوم ما اعمال شود و اظهار می داشتند این تحریم ها باعث میشود به رژیم فشار اورد در نتیجه مردم معترض خواهند شد و قیام می کنندکه یک مشت تحلیل های ابدوغ خیاری بود. فکر نکن اگر پای نیروی خارجی به ایران برسد وضع مردم بهتر از این می شود اگر به اندازه یک سر سوزن وجدان و شرف انقلابی گری در وجودمان باشد دنبال نیروی خارجی نمی گردیم.اگر هردوی ما به این اصول معتقد هستیم پس اختلافی نداریم و ارزوی موفقیت برای شما دارم.در پایان از استاد یغمایی سپاس گذارم که ما راتحمل می کنند و اجازه این اظهار ونظر را در سایت بطور ازادانه در اختیار عموم قرار می دهند.

jahandid گفت...

با درود،

در اينكه تنها راه سرنگونى اخوندا نيروى مردمان ايران است، شكى در ان نبوده و نيست.
در اينكه هيچ اتفاقى بدون مشاركت تمامى مردمان ايران امكانپذير نيست و اگر هم پيش ايد چيزى شبيه به كودتا خواهد بود و حمايت مردمى را نخواهد داشت.
در اينكه خمينى و تحريكات ان جلاد باعث حمله صدام به ايران شد شكى نيست. مرورى بر مواضع و حرفهاى خمينى و درخواست او از مردم و ارتش عراق مبنى بر قيام عليه صدام هست.
در اينكه اين حكومت تا بن استخوان ضد ايران و ايرانى ست نبايد ترديد داشت.
در اينكه تمام منطقه دستخوش بحران شده و علت ان حكومت پوسيده اخوندى و ادعاى داشتن "رهبرى" دنيا خرافات اسلامى است نبايد ترديد داشت.
در اينكه هر كس ازاد است با هر پديده و خط فكرى موافق يا مخالف باشد نبايد ترديد كرد.
در اينكه براى سرنگون كردن اخوندا نياز به مساعد بودن فضاى بين المللى است نبايد ترديد داشت
در اينكه تنها راه ازادى مردمان ابران زمين برداشتن سدى بنام حكومت ولايت اخوندى ست نبايد ذره اى ترديد بخود راه داد و تمام هم و غم خود را در اين راستا بايد بكار برد. اگر هم كسى يا گروهى ميتواند اين هيولا را بر زمين بزند بدون ترديد فقط با كمك مردمان ايران زمين خواهد بود.
اخوند با مفتى يا داعش دردهاى مزمن اين خطه از كره خاكند كه همگى انها كوچكترين تفاوتى با هم ندارند