مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۵ شهریور ۱۸, پنجشنبه

مردم خواهان محاکمه عاملان اعدام های سیاسی هستند

 زرتشت احمدی راغب، کنشگر سرشناس اجتماعی در ایران، می گوید: در نتیجه ی فساد و ناشایستگی حکومت جمهوری اسلامی، ایران امروز را فقر، فحشا و فساد فرا گرفته است. وی می افزاید: مردم ایران از آن مقامات حکومتی ای که نسبت به زندانیان سیاسی جنایت کرده اند و امروز هم به جنایات خود افتخار می کنند، متنفرند و خواهان برکناری و محاکمه ی این جنایتکاران می باشند. مردم خواهان محاکمه عاملان اعدام های سیاسی هستند

هیچ نظری موجود نیست: