مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۵ شهریور ۱۶, سه‌شنبه

اچرخش استراتژیک و استقلال ایران در کام نهنگ: فرهنگ قاسمی

جمهوری اسلامی ایران به جهت استبداد داخلی، مشکلات اقتصادی و بی لیاقتی در روابط دیپلماتیک، یکی از ابزار های دست سیاست جهانی شده است. در این سیاست تا جائی پیش می رود که بی محابا تمامیت ارضی و استقلال ایران را به سودا می گذارد. خودش قوانین خودش را برای هزارمین بار زیر پا قرار می دهد.حضور قواى نظامى روسیه در خاک ایران خلاف قانون اساسى جمهورى اسلامى است.  اچرخش استراتژیک و استقلال ایران در کام نهنگ: فرهنگ قاسمی

هیچ نظری موجود نیست: