ه‍.ش. ۱۳۹۵ شهریور ۱۱, پنجشنبه

صدایی از کردستان عراقhttp://campaignliberty2013.blogspot.fr/

http://campaignlettre.blogspot.fr/2016/08/blog-post.html
علت عدم انتقال من به کشور ثالث، مستقل بودنم میباشد و اینکه نسبت به وضعیت موجود در کردستان عراق هرگز بی تفاوت نبوده ام. در این مدت تا جایی که در توانم بوده با رسانه های فارسی گفتگو کرده و در شبکه های اجتماعی در این رابطه فعال بوده ام. امروز هفت سال است در محلی که شکنجه گاهم شده، بلاتکلیف بسر میبرم. بسیاری را از همین محل  به کشور ثالث منتقل کرده اند. انتقال ساکنان لیبرتی در عراق رو به اتمام است ولی من همچنان در اینجا مانده ام و زندگیم از دست می رود. از تمام کسانی که امکان کمک کردن به من برای خروج از این جهنم را دارند، میخواهم در این زمینه مرا یاری کنند. از دوستان درخواست دارم که با کمیساریای عالی پناهندگان تماس گرفته و به ماندن من در عراق اعتراض کرده  و خواهان پایان دادن به این شکنجه هفت ساله شوند. من امروز چشم امیدم به شما است. صدایی از کردستان عراق

هیچ نظری موجود نیست: