مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۵ مهر ۱۸, یکشنبه

رستاخیز آئین زرتشت در کردستان عراق و کردهای سوریه

 اقبال به دین زرتشت در کردستان عراق چندی پیش سخنگوی وزارت اوقاف اقلیم کردستان عراق از افزایش اقبال به دین زرتشت در این اقلیم خبر داد تا جایی که پیروان این آیین در این منطقه، از ۱۰۰ هزار تن بیشتر شده است. خبرنگار رادیو فردا از کردستان عراق گزارش می دهد.ادامه
------------------------------------------------------------------------
اين آيين که باعث خوشبختی، صلح ، سازندگی همراه با شادی و اميد واری است پايه اصلی فرهنگ ايرانی است، فرهنگی که طیهزاران سال توانسته است از ميدان مبارزه با حوادث خرد کننده تاريخی و دشمنی های اهريمنی زنده و پيروز بدرآيد فرهنگ ايرانی در قلب مردم و تيره هايی که روزی زير يک پرچم زندگی می کردند هنوز و هميشه پايدار است،  تظاهرات کردهای سوريه که به آيين زرتشت و فرهنگ ملی خويش باور دارند

هیچ نظری موجود نیست: