مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۵ آبان ۵, چهارشنبه

شاهرخ مسکوب ـ کلاس شاهنامه

۱ نظر:

همنشین بهار گفت...

سلام بر شما

بخش دوازدهم گفت و شنود پیرامون
پیامدهای جزوه سبز
در آدرس زیر است:

http://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=401
...
ویدئو
https://www.youtube.com/watch?v=xqVMph_Urvc
...
فایل صوتی قسمت ۱۲
http://www.hamneshinbahar.net/mp3files/Jozve_Sabz_12.mp3