مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۵ مهر ۲۸, چهارشنبه

غبارزدایی از آینه‌ها ترور احمد آرامش، یا هفت‌تیرکشی رییس اسبق سازمان برنامه !

۲ نظر:

همنشین بهار گفت...
این نظر توسط نویسنده حذف شده است.
همنشین بهار گفت...

بیش از دو ماه پیش، متن نوشتاری سخنان آیت‌اﻟله منتظری درباره اعدام های ۶۷ (فایل صوتی) منتشر شده‌است (۲۵ مرداد ۹۵)
http://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=418
اکنون، اول آبان ۹۵، در سایت آفتابگردان آقای مهرداد کاوسی آن را با نغییر چند واژه، کپی کرده و نوشته‌اند:
«از آنجا که در متنهای پیاده شده نوار آقای منتظری اشکالات زیادی که بعضا نیز عمدی بوده وجود دارد بر آن شدم که این نوار را با امانت داری و وسواس , یکبار دیگر پیاده کنم . امیدوارم برای اهل تحقیق مفید واقع شود.»...
See More
...
واقعاً جای تعجب دارد...