مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۵ آبان ۳۰, یکشنبه

بمناسبت سالگرد درگذشت لئون تولستوی نویسنده بزرگ روس

 بر اساس تقویم میلادی قدیم هفت نوامبر و بر پایه تقویم میلادی جدید بیست نوامبر سالگرد درگذشت لئون تولستوی یکی از نویسندگان بزرگ روسیه و جهان است.کارهای تولستوی در ایران نیز تاثیر مثبت و نیرومندی بر نگاه و نوشته نویسندگان و شاعران ونیروهای آزاد اندیش نهاده است و اکثر کتابهای او به فارسی ترجمه شده است در سالگرد درگذشت این نویسنده  و متفکر بزرگ نگاهی به زندگی او بی مناسبت نیست...برای ادامه کلیک کنید.

هیچ نظری موجود نیست: