مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۵ آذر ۶, شنبه

فیدل کاسترو درگذشت!

۲ نظر:

ناشناس گفت...

اگر فرماند و انقلابی از این دست افراد است کاش هیچگاه از مادر زاده نشوند که دخل شان به خرج شان برای انسانیت نمی ارزد!

نصرت

ناشناس گفت...

با دورد به آقای یقمایی عزیز
فیدل کاسترو هم رهبرعقیدتی بود اما با این تفاوت درصحنه نبرد گام به گام همراه رزمندگان آزادی بود .
اما رهبرعقیدتی ما نبود واگربود هزار گام عقب بود . وتنها به حفظ خود فکر میکرد.
سحر-آلبانی