مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

ه‍.ش. ۱۳۹۵ آذر ۴, پنجشنبه

توطئه سکوت در باره چرائی 'قتل‌های زنجیره‌ای. فرج سرکوهی

۱ نظر:

همنشین بهار گفت...پیامدهای جزوه سبز (۱۴)
دوگانگی خردکننده و فرساینده بهرام آرام

https://www.youtube.com/watch?v=gVzXJlahQls
...
فایل صوتی
http://www.hamneshinbahar.net/mp3files/Jozve_Sabz_14.mp3

بخشهای پیشین
http://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=401
سایت همنشین بهار
http://www.hamneshinbahar.net