مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

ه‍.ش. ۱۳۹۵ آذر ۴, پنجشنبه

توطئه سکوت در باره چرائی 'قتل‌های زنجیره‌ای. فرج سرکوهی

۱ نظر:

همنشین بهار گفت...پیامدهای جزوه سبز (۱۴)
دوگانگی خردکننده و فرساینده بهرام آرام

https://www.youtube.com/watch?v=gVzXJlahQls
...
فایل صوتی
http://www.hamneshinbahar.net/mp3files/Jozve_Sabz_14.mp3

بخشهای پیشین
http://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=401
سایت همنشین بهار
http://www.hamneshinbahar.net