مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۵ دی ۱۱, شنبه

گورخوابی در ایران و روش حسن روحانی برای مبارزه با آن.حنیف حیدرنژاد

پس از انتشار گزارش روزنامه‌ی «شهروند» در مورد گورخواب‌های نصیر آباد تهران و واکنش های گسترده در شبکه‌های اجتماعی به این موضوع و پس از انتشار نامه سرگشاده اصغر فرهادی کارگردان سینما به حسن روحانی رئیس جمهور حکومت اسلامی ایران، یک روز بعد، حسن روحانی در یک سخنرانی در «نشست تخصصی جامعه نظارت و بازرسی دولت در محل سالن اجلاس سران» با اشاره به موضوع گورخواب‌ها گفت: «برای حل چنین موضوعاتی همه باید یکپارچه شویم و از مسائل جناحی و اختلافات دست برداریم و مشکلات اساسی کشور را مد نظر قرار دهیم. برای حل مشکلات همه باید دست به دست هم بدهیم. دولت و ملت و همه مسئول هستیم و در برابر فساد همه ما مسئولیم......گورخوابی در 

هیچ نظری موجود نیست: