مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۵ آذر ۲۰, شنبه

دریچه؛ ویژه برنامه روز جهانی حقوق بشر

کشورهای عضو سازمان ملل متحد ۶۸ سال پیش در چنین روزی، اعلامیه جهانی حقوق بشر را پایه‌گذاری کردند تا معیاری جهانی باشد برای احترام به حقوق بنیادین انسان‌ها و از آن زمان روز دهم دسامبر «روز جهانی حقوق بشر» نام گرفت.اما دهم دسامبر امسال (۲۰ آذرماه) در حالی فرا رسیده که ایران بر اساس سرانه جمعیت، اولین کشور اعدام‌کننده در جهان است، دومین کشور محدودکننده اینترنت در دنیا به شمار می‌رود و از نظر آزادی رسانه‌ها در رتبه ۱۶۹ قرار دارد.دریچه؛ ویژه برنامه روز جهانی حقوق بشر

هیچ نظری موجود نیست: