ه‍.ش. ۱۳۹۵ آذر ۲۲, دوشنبه

از سوگواری مارکسیست های ایرانی برای کاسترو چه می توان آموخت؟ نادر تیف

مرگ «فرمانده» فیدل کاستروی نود ساله روز 25 نوامبر 2016 فرصتی به گروه های مختلف مارکسیست ایرانی داد تا با صدور اطلاعیه و نگارش مقاله نظر خود را درباره او که رسماً نزدیک به پنج دهه رهبر بی چون و چرای کوبا بود، اعلام کنند. جالب این جاست که این فقط گروهی همچون حزب توده ایران نبود که به سوگواری مرگ کاسترو نشست، بلکه مائویست های سابق و کنونی و همهء گروه های طیف «فدایی» که بالغ بر هفت دسته هستند با واژه های متفاوت مرگ کاسترو را دست مایهء تعریف و تمجید از وی و دستاوردهای «رهبری»اش نمودند..چه می توان از سوگواری مارکسیست های ایرانی برای کاسترو آموخت؟

هیچ نظری موجود نیست: