مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۵ آذر ۲۷, شنبه

شش سال زندان بخاطر شرکت در بزرگداشت کورش

همایون پناهی، سراینده ی ستم ستیز ایرانی، که به اتهام شرکت در آیین شکوهمند بزرگداشت کورش بزرگ در 7 آبان 1395 دستگیر شده است، از سوی دادگاه انقلاب رژیم جمهوری اسلامی به 6 سال زندان محکوم شد.همایون پناهی، یکی از صدها ایرانی میهن پرستی است که به خاطر شرکت در آیین گرامیداشت کورش بزرگ در پاسارگاد به دست مزدوران رژیم دستگیر شد و یکی از 74 تنی است که تاکنون به این اتهام محکوم شده است.ادامه

هیچ نظری موجود نیست: